Nowa edycja programu Go to Brand!

Już 25 lutego 2019 rozpocznie się przyjmowanie wniosków do nowej edycji popularnego programu Go to Brand i potrwa do 4 kwietnia 2019. Pula środków przeznaczona na dofinansowanie wyniesie ok. 150 mln zł, przy czym jedna firma może uzyskać do 430 280,00 zł. Jak łatwo obliczyć, powinno to pozwolić na sfinansowanie maksymalnie blisko 350 projektów.

Głównym założeniem Go to Brand jest wybór projektów do dofinansowania, które najbardziej przyczynią się do osiągnięcia celów programu. Chodzi tu przede wszystkim o promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. Natomiast sama Marka Polskiej Gospodarki ma promować polskie produkty, jak i polskich przedsiębiorców chcących działać za granicą.

Nowa edycja Go to Brand 2019 wprowadza szereg uproszczeń i ułatwień dla przedsiębiorców. Przykładowo nie ma już obowiązkowej listy targów. Tę zastąpić ma lista targów, na których będą organizowane stoiska narodowe, a przedsiębiorca będzie zobligowany do udziału w tylko jednej imprezie, na której organizowane jest stoisko narodowe. Co więcej, nie ma ograniczeń w liczbie podejmowanych działań, które będą realizowane od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2022 r.

W wyniku przeprowadzonych analiz Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wybrało 12 branż posiadających potencjał eksportowy i wizerunkowy do budowania silnej i rozpoznawalnej Marki Polskiej Gospodarki. Polskimi branżami priorytetowymi są:

 • sprzęt medyczny,
 • maszyny i urządzenia,
 • kosmetyki,
 • tzw. „Moda Polska” obejmująca sektor odzieżowy, obuwniczy, galanteryjny oraz jubilerski,
 • IT/ICT,
 • meblarstwo,
 • biotechnologia i farmaceutyka,
 • usługi prozdrowotne,
 • polskie specjalności żywnościowe,
 • budowa i wykańczanie budowli,
 • jachty i łodzie rekreacyjne,
 • części samochodowe i lotnicze.

Rozwój branż priorytetowych ma być wspierany w dwóch turach: do końca 2019 r. i w latach 2020-2022. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców instytucja organizująca nabór systematycznie aktualizuje wydarzenia targowe objęte programami promocji, aby umożliwić beneficjentom optymalny wybór.