0

Kilka słów o 8.1 i 8.2 z komentarzem redaktów Serwisu RozwijamyFirme.pl

Niedługo rozpoczynają się  nabory do programów związanych z rozwojem polskiego e-biznesu.  Mowa tutaj o programach PO IG 8.1 i PO IG 8.2. Programy, jak wynika z ostatnich komunikatów PARP-u, cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego dzisiaj postanowiliśmy przypomnieć, na czym one polegają.

PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Jest to typowa forma wsparcia przeznaczona na rozruch młodych, małych firm, działających nie dłużej niż rok. W ramach działania 8.1 poza wydatkami związanymi z wprowadzeniem nowych e-usług przewidziane jest kompleksowe wsparcie funkcjonowania firmy na rynku wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności wyposażenia, sprzętu i usług.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi. W ramach konkursu możemy wnioskować o kwotę do 490 tys. zł lub jeżeli mamy mniej niż 27 lat – do 560 tys. zł.

Wielkość wsparcia zgodnego z zasadami pomocy de minimis może wynosić do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem. W przypadku mikroprzedsiębiorcy lub małego przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, który w roku złożenia wniosku o udzielenie wsparcia ma nie więcej niż 27 lat, wielkość wsparcia może wynosić do 80% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Przykład: Realizujemy inwestycję o wielkości 650 tys. zł w Krakowie. Wielkość dotacji w tym wypadku wyniesie 455 tys. zł (650 tys. zł *70%).

Internet powinien być nie tylko narzędziem pozwalającym pozyskać klienta czy zwiększyć zasięg oddziaływania przedsiębiorstwa. Powinien przede wszystkim przyczyniać się do zwiększania tak zwanej wartości dodanej e-usług, która przejawia się w szybkości uzyskania wyniku usługi, łatwości samoobsługi, wyższej precyzji i jakości, mniejszej cenie oraz szerokiej dostępności w różnych miejscach w tym samym czasie.

Dotacje na e-usługi obejmować będą tylko takie przedsięwzięcia zakładające wprowadzenie nowych usług, które nie byłyby możliwe do zrealizowania w podobny sposób bez wykorzystania Internetu.

Komentarz redaktorów serwisu RozwijamyFirme.pl: Program 8.1 pozwala sfinansować praktycznie każdy wydatek związany z funkcjonowaniem firmy i  realizowaną za jej pomocą inwestycją. Dlatego program cieszy się aż takim zainteresowaniem. Niestety duża cześć projektów to próba kombinowania z cyklu „Jak wziąć milion złotych za coś, co można zrobić za 50 tys. zł?”. Na forach i blogach dużo jest przykładów analizy inwestycji z programu 8.1, które wręcz budzą grozę. Wtedy zastanawiamy się, jak taka firma mogła otrzymać dofinansowanie? Są też i pozytywne projekty. Niestety te negatywne przysłaniają te pozytywne.

Na własne oczy widzieliśmy również projekty naszych klientów, którzy realizowali inwestycje z programu 8.1. Stąd też mamy kilka uwag do potencjalnego beneficjenta programu:

  • program 8.1 ma bardzo surowe wytyczne odnośnie inwestycji realizowanych w programie. Jedno niefortunne zdanie i nasz projekt ląduje w koszu;
  • efektywność inwestycji, czyli czas, w którym nastąpi zwrot z realizowanej inwestycji – jeżeli źle zdiagnozujemy efekty naszej inwestycji i nie wywiążemy się ze wskaźników, możemy zostać zobowiązani do zwrotu dotacji;
  • PARP jest nieprzewidywalny jeżeli chodzi wypłacalność zaliczek, aneksy w umowach itp. Nasz klient czekał na wypłatę jednej zaliczki prawie 3 miesiące, mimo że PARP miał na to miesiąc. Gdyby nie posiadany wkład własny przedsiębiorcy, musielibyśmy anektować zmianę harmonogramu, co rodziłoby dodatkowe miesiące opóźnienia i problemy.

PO IG 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Sam skrót w nazwie programu B2B oznacza rozwiązanie business-to-business, czyli rozwiązanie pomiędzy firmami z wykorzystaniem Internetu np. zamówienia towaru, obrót dokumentów księgowych, wysyłanie ofert handlowych drogą elektroniczną itp. Wsparcie z programu 8.2 dotyczy zarówno przedsięwzięć o charakterze technicznym (informatycznym), jak i organizacyjnym, które prowadzą do współpracy biznesowej między firmami w formie elektronicznej.

Należy również zauważyć, że wsparcie obejmie przedsiębiorcę tylko wtedy, kiedy współpracuje on z co najmniej dwoma innymi przedsiębiorstwami. Dlatego do naszego projektu musimy zaprosić  przynajmniej dwóch partnerów (może być ich więcej), których wspólna praca pozwoli stworzyć takie rozwiązanie.

W ramach działania 8.2 pomocą zostaną objęci mikro, mali i średni przedsiębiorcy. Muszą oni mieć siedzibę swojej firmy na terytorium Polski, jak również muszą współdziałać na podstawie zawartych umów o współpracy z innymi partnerami biorącymi udział w projekcie. Umowa o współpracy musi dotyczyć chęci prowadzenia działalności biznesowej drogą elektroniczną z wykorzystaniem zmodernizowanej lub nowo utworzonej sieci informatycznej.

Wartość dofinansowania w wypadku działania 8.2 PO IG nie może być niższa niż 20 tys. zł i nie może przekroczyć 2 mln zł. Maksymalny procentowy poziom wsparcia jest zróżnicowany w zależności od regionu, w którym zlokalizowany jest projekt. Jeżeli inwestycja będzie zrealizowana w Małopolsce, to stopa refundacji wyniesie 70%.

Przedsiębiorca może uzyskać dofinansowanie między innymi na:

  • zakup różnego rodzaju patentów, licencji, oprogramowania, które ma doprowadzić do rozwoju B2B,
  • zakup nowych i używanych środków trwałych, a zwłaszcza sprzętu elektronicznego,
  • zakup analiz przygotowawczych, usług eksperckich: informatycznych, technicznych, wdrożeniowych, prawnych i doradczych związanych z projektem,
  • zakup szkoleń specjalistycznych dla osób zaangażowanych w realizację projektu objętego wsparciem i niezbędnych do wdrożenia rozwiązania elektronicznego biznesu typu B2B.

Komentarz redaktorów serwisu RozwijamyFirme.pl: Program 8.2 pozwala w pełni sfinansować infrastrukturę techniczną potrzebną nam do współpracy z partnerami biznesowymi naszej firmy. Najważniejszą rzeczą w programie jest posiadanie co najmniej dwóch partnerów, z którymi wiążą nas procesy biznesowe. Przykładowo posiadamy dwóch dostawców części samochodowych do naszego warsztatu. W wyniku powstania elektronicznego sytemu zamawiania części pomiędzy firmą warsztatową a dostawcą nastąpi przeniesienie procesu zamawiania części, obecnie realizowanego telefonicznie, do wspólnego systemu. Wspólne oprogramowanie dostępne dla naszych dostawców ułatwi proces zamawiania części, sprawdzi ich dostępność, czas realizacji zamówienia oraz rozliczenie płatności za jej zakup.

Program zakłada również określone rezultaty projektu, stąd podanie oczekiwanych wielkości wzrostu przychodów pomiędzy partnerami lub spadku kosztów w wyniku realizacji inwestycji. Jest to jeden z najważniejszych punktów we wniosku. Nie można tu też przesadzić z optymizmem, bo z zakładanych wielkości zostaniemy potem rozliczeni. Dlatego doradzamy dokładne przeliczenie wskazanych wartości.

Program 8.2 cieszy się mniejszym zainteresowaniem niż 8.1. Pula programu przeważanie starcza na wszystkie projekty, które przebrną ocenę merytoryczną. Jednak przejścia przez ocenę PARP-u nie można zaliczyć do łatwych.

Dodaj komentarz