0

Koszty kwalifikowalne i niekwalifikowalne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czasami język urzędowy, którym są pisane dokumenty programowe wiadomo przysparzają jedynie kłopotów ze zrozumieniem.  Często przyswajając je człowiek nie jest w stanie zrozumieć co ustawodawca miał na dokładnie myśli. Rozumiejąc zainteresowanych wykładamy karty na ławę względem sum jakie faktycznie można otrzymać, a przede wszystkim jak je obliczyć, czyli w łatwy i przyjemny sposób przedstawiamy na ile i na jakie wydatki możesz liczyć w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskim, a dokładniej w działaniu 312 Tworzenie i Rozwój Mikroprzedsiębiorstw.

Koszt kwalifikowany i niekwalifikowany. Te słowa będą się bardzo często pojawiać w ramach ubiegania się o środki, tak więc warto je dobrze zrozumieć. Koszt kwalifikowany to taki koszt który podlega refundacji, czyli za który dostaniesz zwrot w postaci 50 %– bo właśnie do takiej wysokości można się ubiegać w ramach programu 312 Tworzenie i rozwój Mikroprzedsiębiorstw. Adekwatnie koszt niekwalifikowany to koszt, na który nie można się ubiegać o refinansowanie.

Przejdźmy do konkretów. Do kosztów kwalifikowalnych wliczamy nakłady finansowe na:

– budowę, przebudowę, przybudowę bądź remont budynku niemieszkalnego pod działalność gospodarczą; np. nie posiadacie centrum bądź oddziału- można je wybudować, jeżeli już posiadacie- można wyremontować bądź zmodernizować,

– przygotowania dokumentacji technicznej operacji, w szczególności: kosztorysów, projektów architektonicznych lub budowlanych, ocen lub raportów oddziaływania na środowisko, dokumentacji geologicznej lub hydrologicznej, wypisów i wyrysów z katastru nieruchomości, projektów technologicznych- tak więc, otwarcie siedziby nowej Firmy lub oddziału już istniejącej nie stanowi problemu,

– zakup maszyn, urządzeń, narzędzi, wyposażenia i sprzętu; np. zakup nowoczesnej koparko- ładowarki, spycharki, sprzętu komputerowego, oprogramowania, rusztowania, agregatu, betoniarki, frezarki, brykaciarki itp. To co potrzebujecie. Od najmniejszej rzeczy po maszyny wielkiego formatu. Wlicza się tu również leasing sprzętu gospodarczego.

Nawet zagospodarowanie terenu wchodzi w rachubę. Pamiętaj jednak, że wszystko obejmuje jedynie cenę netto (bez VAT).

A teraz przykład:

Twoja inwestycja obejmuje otwarcie i remont budynku siedziby Firmy wraz z dokumentacją techniczną- 190 tys. zł netto. Dodatkowo zakup sprzętu trwałego za kwotę 410 tys. zł netto. Razem wymagane nakłady to 600 tys. netto z czego dofinansowanie wyniesie aż 300 tys. zł. Dodatkowo zatrudniasz pracowników.

Gdyby wszystko można było sfinansować wiadomo- byłoby za łatwo toteż należy jednak pamiętać o kilku zasadach. W ramach refinansowania nie możesz nabyć nieruchomości, rzeczy używanych, zakupić samochodu osobowego i sfinansować marży, odsetek i innych kosztów związanych z leasingiem.

Mieszkając lub posiadając firmę na obszarze wiejskim lub miejsko-wiejskim do 20 tys. mieszkańców masz ogromne możliwości ubiegania się o bezzwrotną dotacje. Jesteś w preferowanej grupie. Będąc przedsiębiorcą z pewnością wiesz jak wysokie nakłady finansowe pochłania udoskonalenie swojej Firmy. Jeżeli zdarzyło Ci się zrezygnować z danej inwestycji z braku środków na jej pokrycie pomyśl, że nie musiałbyś wtedy tego robić. Jeżeli otwierasz Firmę pomyśl ile tysięcy złotych możesz odzyskać. Proste. Prawda?

Dodaj komentarz