Eko dotacje dla małopolskich firm na poprawę gospodarki energetycznej

Eko dotacjeMałopolskie firmy będą miały niebawem okazję aplikować o dofinansowanie, które ma na celu poprawę gospodarki energetycznej. Zasadniczym celem będzie zmniejszenie zużycia energii. Jest to korzystne nie tylko dla firmy (zmniejszenie kosztów), ale i dla środowiska (mniejsze obciążenie, mniejsze wydobycie surowców naturalnych i niszczenie poszczególnych komponentów środowiska). Eko dotacje pozwolą tym samym na realizację projektów wpisujących się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Bardzo istotną regułę Unii Europejskiej. Nabór przewidziany jest na IV kwartał 2017 roku. Dofinansowanie będzie można uzyskać w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w ramach:

4 Oś Priorytetowa Regionalna Polityka Energetyczna

Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa

Wsparcie będzie skierowane do mikro, małych i średnich firm z Małopolski.

Jakie typy projektów będą objęte wsparciem??

Działanie 4.2 pozwala uzyskać dotacje na cztery zasadnicze typy projektów:

A. Głęboka modernizacja energetyczna budynków;

B. Inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

C. Kompleksowy projekt obejmujący:

(a) modernizację energetyczną budynków oraz (b) inwestycje w zakresie instalacji wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;

D. Rozwój budownictwa energooszczędnego oraz pasywnego

Teraz pokrótce zostaną scharakteryzowane poszczególne typy projektów:

Typ A

Głęboka modernizacja energetyczna wymaga wykonania na samym początku audytów energetycznych, które uzasadnią przyszłe oszczędności.

Sama modernizacja będzie obejmować możliwie szeroki zakres prac m. in.:

  • ocieplenie budynku (wymiana drzwi zewnętrznych, okien oraz oświetlenia na energooszczędne);
  • wdrożenie automatyki pogodowej, systemów zarządzania budynkiem;
  • przebudowa systemów grzewczych;
  • budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych;
  • wykorzystanie technologii OZE w budynkach, przy założeniu, że do sieci dystrybucyjnej oddawana będzie tylko wyłącznie niewykorzystana część energii elektrycznej.

Przy wymianie/likwidacji źródła ciepła nowe musi wykorzystywać biomasę lub paliwa gazowe.

Preferowane będą projekty, które zwiększają efektywność energetyczną powyżej 60%, a projekty z zakresu modernizacji energetycznej, które zwiększają efektywność energetyczną poniżej 25% nie będą kwalifikowały się do dofinansowania.

Typ B

Są to projekty zmierzające do wzrostu wytwarzania  energii elektrycznej i/lub ciepła pochodzących z zasobów odnawialnych w wyniku realizacji  inwestycji w zakresie budowy czy modernizacji jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

Uwaga! W ramach działania 4.2 będzie można uzyskać dofinansowanie na wdrożenie energooszczędnych technologii produkcji (ciepło, chłód, energia elektryczna, woda, ciepło odpadowe), a także wdrażanie systemów zarządzania energią. Eko dotację będzie można otrzymać  także na  np. wymianę maszyn i urządzeń, modernizację środków produkcji, przebudowę linii produkcyjnych na takie, które będą bardziej efektywne energetycznie. W przypadku tego rodzaju projektów będą one mogły być realizowane wyłączenie, jako element projektu dotyczącego modernizacji energetycznej lub zastosowania odnawialnych źródeł energii. Inwestycje w OZE muszą uwzględniać wymogi wynikające z planowania przestrzennego.

Typ C

Łączy w sobie Typ A i Typ B.

Typ D

To projekty o charakterze demonstracyjnym, pilotażowym, które szerzą wiedzę na temat korzyści ekonomicznych wynikających z zastosowania tego typu rozwiązań w obszarze  budownictwie, przy jednoczesnym promowaniu ich wykorzystania w aspekcie ochrony klimatu.

Eko  dotacje

Działanie nie posiada jeszcze określonych wydatków. Gdy tylko zostaną opublikowane natychmiast je Państwu zaprezentujemy. Nie zmienia to faktu, że warto już dziś wziąć pod uwagę eko dotacje i z ich pomocą realizować projekty mające na celu poprawę efektywności energetycznej. Realizując tego typu projekty małopolskie firmy nie tylko redukują koszty, ale poprawiają swój prestiż, jako przyjazne środowisku.

Warto to wziąć pod uwagę, a w przypadku pytań już dziś prosimy o kontakt.