Nabory dla firm w 2018 r. w Małopolsce

harmonogram naborów na małopolskeZostał ogłoszony nowy harmonogram naborów do programów eksportowych jak i inwestycyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na 2018 rok. Najciekawsze nabory i terminy dla firm w przyszłym roku to:
– Priorytet 1. GOSPODARKA WIEDZY, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczorozwojowe przedsiębiorstw- nabór luty 2018,
– Priorytet 1. GOSPODARKA WIEDZY, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczorozwojowa przedsiębiorstw – Nie przewiduje się naboru w 2018 roku, bo obecnie już trwa nabór do tego programu.
– Priorytet 1. GOSPODARKA WIEDZY, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje, nabór kwiecień 2018,
– Priorytet 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA, Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP – nabór wrzesień 2018,

– Priorytet 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju – nabór kwiecień 2018,

-Priorytet 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP – nabór kwiecień 2018,

-Priorytet 3. PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo, nabór lipiec 2018,

-Priorytet 4. REGIONALNA POLITYKA ENERGETYCZNA, Działanie 4.2 Eko-Przedsiębiorstwa – nabór maj 2018.

Jak widać, programów będzie dużo. Program z Osi 1 dotyczą badań nad rozwojem produktów, z kolei programy z osi 3 dotyczą działań eksportowych (działanie 3.3) oraz inwestycyjnych (działanie 3.4). Nowością będzie nabór do programu z osi 4, a mianowicie Eko-Przedsiębiorstwa. Jest to długo oczekiwany program, z uwagi na możliwość otrzymania dotacji np. na wymianę maszyn, bez potrzeby udowodniania innowacyjności projektu, jak to ma miejsce w działaniu 3.4. W najbliższy czasie opiszemy wszystkie poszczególne programy.