Dotacje na eksport w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP

1.2 Internacjonalizacja MŚP Ogłoszono dziś nabór wniosków o dofinansowanie do działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020. Konkurs jest podzielony na dwie rundy. Runda konkursu obejmuje nabór projektów, ocenę spełniania kryteriów wyboru projektów i rozstrzygnięcie właściwej instytucji w zakresie wyboru projektów do dofinansowania.
Termin naborów:
1) dla rundy I – od27 lutego 2018 r.do 29 marca 2018r.(w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00);
2) dla rundy II-od 30 lipca 2018 r. do 4 września 2018 r.(w ostatnim dniu naboru do godz.16:00:00).
Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:
W ramach działania 1.2 POPW możliwością objęcia dofinansowaniem podlegają projekty obejmujące kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją działalności firmy.
Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi:
100 000 000,00 zł.

Czytaj dalej