0

Dlaczego Małopolska?

Województwo małopolskie – jedno z 16 województw Polski. W obecnym kształcie istnieje od 1 stycznia 1999 roku i powstało w wyniku reformy administracyjnej. Województwo zajmuje powierzchnię 15 108 km² i jest jednym z mniejszych regionów Polski (12 miejsce w kraju). Pod względem liczby mieszkańców (3 mln 287 tys. osób) województwo znajduje się na 4 miejscu w Polsce. Gęstość zaludnienia jest tu jedną z najwyższych w kraju (woj. małopolskie – 217 osób/km², średnia krajowa – 122 osób/km²).

Demografia

Liczba ludności (dane z 30 listopada 2007):

Ogółem Kobiety Mężczyźni
osób % osób % osób %
Ogółem 3 274 627 100 1 687 338 51,5 1 587 289 48,5
Miasto 1 620 769 100 853 935 52,7 766 834 47,3
Wieś 1 653 858 100 833 403 50,4 820 455 49,6

Gospodarka

Województwo małopolskie jest jednym z najbardziej zróżnicowanych pod względem poziomu rozwoju gospodarczego regionów w Polsce. Dysponuje ono znaczącym w skali kraju potencjałem społeczno-gospodarczym. Wytwarza 7,2% PKB, co daje mu 5 miejsce w kraju. Mocna pozycja w gospodarce kraju wynika z dużego udziału w globalnej wartości produkcji sprzedanej przemysłu i budownictwa – odpowiednio 7% i 8%. Region jest szczególnie aktywny w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego – 2 miejsce w kraju. Jednak w wielu gałęziach dominuje gospodarka tradycyjna (praco-, materiało- i kapitałochłonna) o bardzo niskim poziomie konkurencyjności międzynarodowej. W województwie małopolskim występuje niska, w porównaniu do średniej krajowej, stopa bezrobocia – 7,2%.

Mimo pozytywnych zmian i wzrostu znaczenia przemysłów rozwojowych będących nośnikami postępu technologicznego i organizacyjnego, tj. kablowego, telekomunikacyjnego, komputerowego, farmaceutycznego, poligraficznego, materiałów budowlanych (ich udział w produkcji przemysłowej regionu wynosi ok. 20%) podstawę gospodarki nadal stanowią tradycyjne gałęzie, np. hutnictwo, ciężka chemia, górnictwo, przemysł metalowy, tytoniowy, spożywczy. Trzy pierwsze, ze względu na ich malejący udział w rynku, określane są mianem przemysłów schyłkowych.

Przedsiębiorczość:

W województwie zarejestrowanych jest prawie 298 tys. firm. Od lat liczba ta systematycznie wzrasta. Większość z nich to podmioty zaliczane do sektora MSP.

Turystyka i wypoczynek:

Małopolska należy do często odwiedzanych polskich regionów. W 2007 r. przyjechało tu ponad 14,5 miliona turystów, w tym 3 miliony z zagranicy (najwięcej z Niemiec, USA, Wielkiej Brytanii, Francji, Włoch oraz Rosji i Ukrainy).

Dlaczego Małopolska?

Tu mamy siedzibę  firmy, tu mamy największą skuteczność, tutaj są normalne programy 🙂 Najważniejsze to 300 milionów złotych przeznaczonych dla firm z Małopolski. Już dziś sięgnij z nami po dotacje dla Twojej firmy.

Kim jesteśmy?

Nasza firma doradcza nosi nazwę Mikrokonsulting. Można nas znaleźć pod adresem www.mikrokonsulting.pl oraz na naszym nowym serwisie RozwijamyFirme.pl, gdzie także znajdują się informacje o naszej firmie, usługach i serwisach. Jesteśmy właścicielem serwisu RozwijamyFirme.pl poświęconego dotacjom dla firm planujących dofinansowanie na terenie województwa małopolskiego.

KONTAKT

Można się z nami kontaktować kilkoma kanałami.

Listownie/osobiście pod adresem:

Mikrokonsulting – właściciel serwisu RozwijamyFirme.pl

ul. Kielecka 2/34

31-526 Kraków

Telefonicznie pod numerami:

793 024 625 – telefon komórkowy

(012) 350 44 60 – fax

Mailowo:

biuro@rozwijamyfirme.pl

Zapraszamy do kontaktu.

Dodaj komentarz