Wdrożenie prac B+R – dotacje dla przedsiębiorstw

Wdrożenie prac B+RChcielibyśmy poinformować w poniższym wpisie o trwającym konkursie na dotacje,  w którym można otrzymać dofinansowanie pozwalające na wdrożenie prac B+R przedsiębiorstwa. Konkurs dotyczy III Osi priorytetowej: „Wparcie innowacji w przedsiębiorstwach” w ramach działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Jak już wielokrotnie wspominaliśmy w latach 2014-2020 programy pomocowe (w tym ogólnokrajowy PO IR 2014-2020) zostały stworzone w taki sposób, aby główna pula dotacji i dofinansowań była skierowana na projekty, których realizacja będzie,w  szerokim ujęciu, powiązana z innowacyjnością.

W konkursie można aplikować składając wniosek o dofinansowanie do 28.10.2015 roku. Możliwość dofinansowania istnieje dla przedsiębiorców prowadzących mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. W ramach Działania 3.2 w tym konkretnym naborze, można aplikować o dofinansowanie projektów, które są związane z  wprowadzeniem wyników wszelkich prac B+R. Mogą być one opracowane samodzielnie przez przedsiębiorstwo lub zlecone innym podmiotom przez daną firmę. Wynikiem wdrożenia wyników praca B+R ma być wprowadzenie znacznie ulepszonych, bądź innowacyjnych, produktów i/lub usług do asortymentu przedsiębiorstwa, a tym samym na rynek konsumencki.

Minimalna wysokość kosztów kwalifikowanych ma wartość 10 000 zł. Natomiast maksymalna wysokość kosztów kwalifikowanych w tym naborze wynosi 50 000 000 Euro, gdzie:

  • na eksperymentalne prace rozwojowe można uzyskać do 1 000 000 zł
  • na usługi związane z  doradztwem można uzyskać do 1 000 000 zł

Koszty kwalifikowane są to takie wydatki, które zostały poczynione w trakcie realizacji projektu, które zostały jednocześnie objęte refundacją w danym konkursie.

Jeżeli aplikację o dofinansowanie na projekt, wdrożenia wyników badań B+R,  złoży średnia firma, może ona liczyć na 35% zwrotu poniesionych kosztów kwalifikowanych w projekcie. Natomiast mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą liczyć w takim wypadku na zwrot 45% kosztów kwalifikowanych. Oba wymienione progi odnoszą się do eksperymentalnych prac rozwojowych. Natomiast przy zakupie usług doradczych próg ten wynosi 50%, niezależnie od typu Beneficjenta.

Nowa perspektywa unijnych dotacji 2014-2020 z pewnością wpłynie korzystnie na poprawę innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw. Warto aplikować już dziś, aby uczynić firmę bardziej konkurencyjną.