Bony na innowacje

bon na innowacjeObecnie w Małopolsce prowadzane są trzy nabory związane z innowacjami. Dziś zostanie zaprezentowany pierwszy z nich, czyli Bon na innowacje. Program wystartował już w 2015 r. ale z uwagi za duże zainteresowanie zakończono to działanie już 22 stycznia 2016 r. Program pomaga w finansowaniu badań B+R na uczelniach lub jednostkach laboratoryjnych. Oznacza to, że jeżeli firma chce, aby instytucja naukowa opracowała technologię związaną z produktem firmy to powinna koniecznie aplikować w tym naborze. Przedsiębiorstwo otrzyma na ten cel 90 tys. zł. Tyle bowiem może wynieść maksymalna kwota dotacji. Do tego przedsiębiorca dokłada jedynie 10 tysięcy złotych. Tym samym może zrealizować inwestycje na poziomie 100 tys. zł netto.

Koniec naboru dla bonu na innowacje to 30.10.2016 r.

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone wyłącznie na zakup:

1.    Usług badawczo-rozwojowych:

a)    usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

b)    usługi w zakresie wzornictwa.

2.    Usług proinnowacyjnych kwalifikowanych w ramach małego bonu na innowacje lub jako element dużego bonu na innowacje – wyłącznie jako część szerszego projektu obejmującego usługi w zakresie badań przemysłowych i/lub eksperymentalnych prac rozwojowych, bądź usługi w zakresie wzornictwa obejmuje:

a)    usługi w zakresie opracowania studium wykonalności dla projektów badawczo-rozwojowych;

b)    usługi w zakresie zaawansowanych badań rynkowych i analiz przedwdrożeniowych, opartych na włączeniu użytkowników końcowych do procesu rozwoju nowego produktu lub usługi (usługi living lab);

c)    usługi w zakresie wykonania badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami oraz certyfikacji nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

d)    usługi w zakresie ochrony własności intelektualnej, w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym,

W ramach można realizować następujący typ projektu:

  • Mały bon na innowacje – do 50 000 PLN wydatków kwalifikowanych
  • Duży bon na innowacje – do 100 000 PLN wydatków kwalifikowanych

W obu przypadkach można otrzymać 90% dofinansowania.  Aby wystartować w programie trzeba, jeszcze przed złożeniem wniosku, wybrać wykonawcę np. uczelnie.