0

Kredyt technologiczny, czyli Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje ze środków unijnych najczęściej działają na zasadzie refundacji, co wiąże się z koniecznością wcześniejszego pozyskania kapitału potrzebnego do sfinansowania inwestycji. I tak mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy korzystają przede wszystkim z najpopularniejszego działania czyli z  Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie mogą liczyć tylko na refundacje. A jeżeli byłby program, który połączyłby zalety kredytu i dotacji?. W tym celu  przedsiębiorcy mają ciekawą alternatywę, jeśli chodzi o taką metodę pozyskania dotacji. Jest nią bowiem tzw. premia technologiczna wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu technologicznego.

Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czyli tytułowego kredytu technologicznego, polega na wspieraniu inwestycji dotyczących wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Według przepisów realizowana przez przedsiębiorcę inwestycja technologiczna musi opierać się na wytworzeniu nowego lub wyraźnie ulepszonego towaru, procesu bądź usługi przy pomocy nowej technologii, zakupionej i wdrożonej dzięki środkom pozyskanym z kredytu technologicznego. Możliwe jest także wdrożenie własnej i nowej technologii będącej alternatywą do jej zakupu od dostawcy zewnętrznego.

Dystrybucją środków w ramach kredytu technologicznego zajmuje się wspomniany Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego celem na 2010 rok jest rozdzielenie między przedsiębiorców ponad 240 mln złotych za pośrednictwem czternastu współpracujących banków. Przewiduje się jednak, że ww. pula przeznaczona na bieżący rok najprawdopodobniej długo nie ulegnie wyczerpaniu, bowiem zainteresowanie przedsiębiorców jest wyraźnie niższe niż to, które dotyczy konkursów na projekty inwestycyjne Regionalnych Programów Operacyjnych.

Trzeba jednak wiedzieć, że korzyści płynące z kredytu technologicznego są naprawdę duże. Otóż wnioskodawca może przede wszystkim liczyć na premię technologiczną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Premia ta stanowi częściową spłatę kredytu realizowaną na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z beneficjentem. W Małopolsce stopa refundacji takiego kredytu wyniesie 70%. Ale aby skorzystać z omawianej premii technologicznej, przedsiębiorca musi osiągnąć przychody z tytułu sprzedaży towarów i usług, będących rezultatem inwestycji technologicznej, która została wsparta przez udzielony kredyt technologiczny (inwestycyjny).

Należy także mieć na uwadze ograniczenia związane z wysokością udzielanej premii technologicznej, gdyż nie może ona przekroczyć 4 mln złotych. Dodatkowo zagwarantowany przez przedsiębiorcę wkład własny musi stanowić minimum 25% wartości kwalifikowanych wydatków projektu. A kredyt technologiczny może zostać przeznaczony na:

  • zakup, najem, dzierżawę lub leasing środków trwałych,
  • zakup, najem, dzierżawę lub leasing gruntów i nieruchomości,
  • zakup bądź leasing wartości niematerialnych i prawnych,
  • instalację i uruchomienie maszyn oraz urządzeń.

Natomiast aby wydatki mogły być objęte premią technologiczną, muszą zostać poniesione po przyznaniu promesy premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioskodawca starający się o uzyskanie premii technologicznej będzie ponadto zobligowany do przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających nowość technologii będącej przedmiotem projektu oraz opisujących produkty i usługi będące wynikiem inwestycji technologicznej. Rzeczone dokumenty będzie można uzyskać od jednostek naukowych, badawczo-rozwojowych lub stowarzyszeń naukowo-technicznych o ogólnopolskim zasięgu.

Sama procedura ubiegania się o premię technologiczną jest prostsza niż procedury dotyczące pozyskania i rozliczenia dotacji w przypadku innych działań. Wniosek o udzielenie kredytu technologicznego należy złożyć w jednym z czternastu banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Kredytu Technologicznego. Następnie w tym samym banku składa się wniosek do BGK o przyznanie premii technologicznej po wcześniejszym otrzymaniu promesy lub zawarciu wstępnej umowy odnośnie udzielenia kredytu technologicznego. Natomiast umowa o przyznanie premii technologicznej podpisywana jest po otrzymaniu przez BGK umowy kredytowej podpisanej z bankiem współpracującym.

Pozyskanie takiej dotacji niestety nie jest łatwe, ale możliwe. Wszystko zależy od tego jaką inwestycje chcemy zrealizować. Pieniądze unijne czekają...

Dodaj komentarz