0

Krok po kroku, czyli jak pozyskać dotacje na start z Urzędu Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy udzielają jednorazowej dotacji dla osób bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć pracę na własny rachunek zakładając własną działalność gospodarczą. Wszystko odbywa się według zasady, że bezrobotny składa wniosek o przyznanie dotacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości ok. 19 000 zł.

Aby móc ubiegać się o dotacje, najpierw należy się zarejestrować w urzędzie pracy. Sam fakt złożenia wniosku nie oznacza, że dotacja zostanie nam przyznana. W niektórych urzędach pracy na jedną dotacje przypada średnio trzy wnioski. Dlatego najważniejszym elementem zwiększające Twoje szanse uzyskania dotacji jest dobrze przygotowany wniosek o przyznanie dotacji. To w jaki sposób zostanie on wypełniony oraz jakie załączniki złożymy będzie zależało czy dostaniemy dotacje z urzędu Pracy.

Na cały proces pozyskania dotacji z Urzędu Pracy składa kilka etapów, które prezentuje poniżej. W niektórych Urzędach Pracy proces pozyskiwania dotacji może wyglądać nieco inaczej, jednak nie powinien on znacząco odbiegać od tego zaprezentowano poniżej.

Starania o dotacje zaczynamy od:

Krok 1 Przygotowanie
1. Odwiedź Urząd Pracy i zarejestruj się jako osoba bezrobotna.
2. Pobierz formularz wniosku do wypełnienia.
3. Przed wypełnieniem wniosku przeczytaj uważnie regulamin przyznawania dotacji.
4. Wypełnij wniosek oraz jeżeli wymagany napisz biznes plan własnej działalności.
5. Pozyskaj zabezpieczenie dla dotacji np. poręczyciela.

Krok 2 Składanie wniosku
1. Złóż wniosek razem ze wszystkimi wymaganymi załącznikami.
2. Urząd do 30 dni wyda decyzje o przyznaniu Ci dotacji bądź odmowie.

Krok 3 Podpisanie umowy
1. Zostajesz wezwany do podpisania umowy o przyznaniu dotacji. Umowę podpisujesz Ty oraz twój poręczyciel. Istnieją jeszcze inne firmy zabezpieczenia dotacji np. zastaw majątkowy.
2. Otrzymujesz dotacje przelewem na swoje konto lub w gotówce.

Krok 4 Rozdysponowanie dotacji oraz rejestracja firmy
1. Dokonujesz zakup rzeczy ze środków otrzymanych w ramach dotacji (możesz kupować nawet do 30 dni po założeniu działalności).
2. Rejestrujesz działalność gospodarczą.

Krok 5 Rozliczenie dotacji
1. W Urzędzie Pracy przedstawiasz Faktury VAT, rachunki, umowy, które potwierdzą dokonanie przez Ciebie zakupów, które zostały opisane w kalkulacji wydatków z dotacji.
2. Dodatkowo przedstawiasz dokumenty potwierdzające otworzenie przez Ciebie działalności gospodarczej. W tym punkcie urząd będzie od ciebie wymagał przedłożenia dokumentów rejestracyjnych firmy.
3. Na rozliczenie dotacji oraz rejestracji firmy masz 2-3 miesiące od daty podpisania umowy.

Krok 6 Zakończenie umowy.
1. Działalność musisz prowadzić, co najmniej 12 miesięcy. Po upływie tego terminu zostaniesz wezwany do przedstawienia dokumentów potwierdzających prowadzanie działalności gospodarczej w chwili obecnej. Po złożeniu wszystkich potrzebnych dokumentów, umowa z Urzędem Pracy wygasa.

Pamiętaj, że Urząd Pracy ma możliwość skontrolowania Twojej działalności w okresie całych 12 miesięcy od daty podpisania umowy. Dlatego rzeczy, które zostały zakupione przez Ciebie z dotacji muszą być w twoim posiadaniu przez okres 12 miesięcy.

Najlepszym okresem na złożenie wniosku o dofinansowanie w Urzędzie Pracy jest początek roku. Urzędy Pracy dostają wtedy nowe fundusze na wszelkie programy pomocowe dla bezrobotnych, w tym także na bezzwrotne dotacje dla osób zakładające własną działalność gospodarczą.

Osoba bezrobotna starając się o dotację na podjęcie działalności gospodarczej musi wskazać kwotę wnioskowanych środków, podać jaki rodzaj działalności gospodarczej zamierza prowadzić, dokonać kalkulacji kosztów związanych z podjęciem działalności oraz źródła ich sfinansowania.

Reasumując bardzo ważne jest, jeśli w najbliższym czasie planujemy rozpocząć starania o dotację z Urzędu Pracy, aby dowiedzieć się już teraz, jak wygląda sprawa funduszy na ten cel w Twoim mieście powiatowym. Odpowiednie przygotowanie i zapoznanie się z wszystkimi formalnościami pomoże nam w uzyskaniu dofinansowania bez żadnych niespodzianek.

Dodaj komentarz