Nabór do programu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w III kwartale 2017 r.

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚPNiedawno ukazał się harmonogram naborów na 2017 rok. Z uwagi na duże zainteresowanie programem eksportowym w tym roku, ponownie będzie możliwość składania wniosków w 2017 roku. W obecnej wersji harmonogramu zapisano nabór w III kwartale 2017 roku. Dla przypomnienia w programie można otrzymać dofinansowanie na poziomie 50% do działań eksportowych, jakie podejmie firma w celu pozyskania klientów zagranicznych. Maksymalna kwota dotacji do pozyskania to 200 tys. zł. Dla wszystkich zainteresowanych programem doradzamy rozpoczęcie przygotowań dużo wcześniej. Podyktowane jest to wymogiem posiadania przez firmę planu działalności międzynarodowej.