Bon na doradztwo dla małopolskich MŚP

Bon na doradztwoJedną z form wsparcia unijnymi funduszami małopolskich przedsiębiorców jest działanie, które ma postać bonu na doradztwo. Jest to Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Bony na doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski, które działają dłużej niż 24 miesiące, będą mogły skorzystać ze specjalistycznych usług doradczych. Zakupione usługi, o charakterze prorozwojowym, będą dopasowane do potrzeb MŚP. Należy przez to rozumieć analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe czy  techniczne.

Zakupione usługi doradcze mogą mieć związek z:

  • badaniem trendów na rynku w celu nakreślenia kierunku dla dalszego rozwoju firmy;
  • organizacją przedsiębiorstwa i jego zarządzaniem, aby podnieść efektywność jego działania;
  • pozyskiwaniem certyfikatów zgodności;
  • optymalizacja kosztów działalności poprzez bardziej efektywne wykorzystanie surowców i energii;
  • wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych;
  • projektowaniem, doskonaleniem i wdrażaniem systemów zarządzania jakością i zarządzania środowiskowego,
  • instrumentami zarządzania oraz mapowania ryzyka.

Bon na doradztwo ma przede wszystkim na celu podnoszenie konkurencyjności, a także produktywności małopolskich MŚP.

Bon na doradztwo może wynosić maksymalnie 20 000 PLN, przy dofinansowaniu:

  • 90% wydatków kwalifikowanych dla wydatków objętych pomocą de minimis, gdy firma ubiega się o bon po raz pierwszy; przy każdym następnym bonie wartość wsparcia będzie malała o 10%;
  • do 50% wydatków kwalifikowanych dla wydatków objętych pomocą na usługi doradcze.

Wnioskodawca sam wybiera wykonawcę usługi zgodnie z warunkami regulaminu.

Planowane są dwa nabory, w których można uzyskać dotację na bon na doradztwo. Pierwszy z nich został już ogłoszony, a drugi odbędzie się w III kwartał 2017 roku.

Poinformujemy Państwa na naszym serwisie, kiedy zostanie ogłoszony termin naboru.

Bon na doradztwo – warto skorzystać

Tym bardziej, że firma może aplikować o bon więcej niż jeden raz w trakcie trwania programu. Ale nie więcej niż jeden raz podczas jednego naboru.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.