1

B2B — wsparcie elektronicznego biznesu

Wielu ludzi przeraża ilość skrótów pojawiających się w codziennym życiu. Są w ofertach pracy, informacjach o firmach i wielu innych miejscach. Nie zawsze łatwo je rozszyfrować, a znalezienie czasu i chęci do szukania w Internecie graniczy z cudem.

Do takich skrótów należy także B2B. Jest to jednak skrót, który warto rozszyfrować, ponieważ daje możliwości uzyskania unijnych dotacji.

Skrót B2B pochodzi z języka angielskiego i pochodzi od wyrażenia business-to-business. Oznacza przepływ towarów, usług, pieniędzy i informacji (np. zamówień, dokumentów księgowych, ofert handlowych) pomiędzy firmami z wykorzystaniem sieci Internet. Należy tutaj zaznaczyć, że chodzi o niezależne firmy współpracujące ze sobą z wykorzystaniem dróg elektronicznych.

Rozwój sektora B2B jest uważany w Unii Europejskiej za priorytetowy i dlatego dla przedsiębiorców przygotowano specjalne działanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (PO IG). Jest to działanie 8.2, czyli: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Dotyczy on wsparcia dla sektora Małych i Średnich Przedsiębiorstw (MŚP), a także dla Mikroprzedsiębiorstw.

Dla przypomnienia:

Podział na małe i średnie przedsiębiorstwa jest uzależniony od trzech czynników: po pierwsze od liczby zatrudnianych przez przedsiębiorcę pracowników, po drugie od rocznego obrotu lub, po trzecie, od całkowitego bilansu rocznego.

  • Mikroprzedsiębiorstwo to takie, w którym pracuje mniej niż 10 osób, i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 mln euro
  • Małe przedsiębiorstwo zatrudnia 50 pełnoetatowych pracowników, a jego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 mln euro.
  • Średnie przedsiębiorstwo zatrudnia do 250 pełnoetatowych pracowników. Jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a całkowity bilans roczny nie przekracza 43 mln euro.

Czytaj dalej


0

Dotacje na e-usługi i produkty cyfrowe

Obecnie tak zwane „usługi na odległość” pozwalają na ograniczenie kosztów funkcjonowania firmy oraz zwiększenie zakresu działalności. Często są one wygodniejsze dla samego klienta, który zamiast udawać się do siedziby firmy po zakup nowego produktu lub usługi, może je zamówić za pośrednictwem strony internetowej nie ruszając się z domu.

Zatem jeżeli jesteś młodym przedsiębiorcą i planujesz świadczyć lub świadczysz zautomatyzowane usługi z wykorzystaniem Internetu, masz przed sobą wielką możliwość rozwoju firmy dzięki dotacjom unijnym, bowiem Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) planuje już w lipcu uruchomić nabór wniosków na Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Jest to wyjątkowa okazja by sprawić, aby Twoja firma stała się jeszcze bardziej konkurencyjna obejmując swoim zasięgiem całą Polskę i świat. Działanie to skierowane jest do mikro i małych przedsiębiorstw (zatrudniających w sumie do 50 osób), które prowadzą działalność gospodarczą nie dłużej niż 1 rok. Głównym jego celem jest wsparcie rozwoju tzw. e-usług (usługi świadczone droga elektroniczną) oraz wytworzenia produktów cyfrowych (np. dokumentów, pieniędzy, oprogramowania, praw autorskich itp.).

Czytaj dalej


0

Firma doradcza Mikrokonsulting

Mikrokonsulting to grupa młodych, ambitnych, aktywnych ludzi. Na bieżąco śledzimy sytuację na rynku, dostosowujemy się do panujących tam zasad, wyznaczamy nowe trendy. Nasza firma działa od 2005 roku specjalizując się pozyskiwaniu dotacji na terenie całego kraju.  Z początkiem roku 2009 weszliśmy na nasz docelowy rynek czyli na małopolske  i od razu rozpoczęliśmy dynamiczny rozwój. Kilkanaście projektów, kilkaset stron analiz… to dało nam razem kilkanaście uśmiechów zadowolonych klientów. Każdy problem jest inny, każdy stanowi szansę dla nas i dla Ciebie. Firma Mikrokonsulting powstała głównie po to, aby rozwiązywać problemy klientów zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą. Ta grupa klientów interesuje nas szczególnie, ponieważ charakteryzuje się ciągłym dynamicznym rozwojem, wprowadzaniem innowacyjnych metod zarządzania oraz zainteresowaniem nowymi kanałami dystrybucji dla swoich usług i produktów. Te najmniejsze podmioty gospodarcze nadają sens wszystkiemu, co dzieje się na lokalnych rynkach. Są otwarte na zmiany i gotowe podjąć wyzwanie. Rozwijamy się i pragniemy byś i Ty rozwijał się z nami!

Czytaj dalej