0

Rozkład jazdy dotacji na najbliższe trzy miesiące

W najbliższym czasie czeka nas kilka ciekawych naborów. W pierwszej kolejności starują Programy Operacyjne z Innowacyjnej Gospodarki:

– PO IG Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Data naboru: od 21.02.2011 do 11.03.2011. O programie piszemy tutaj

– PO IG Działanie  1.4 Wsparcie projektów celowych Data naboru: od 07.03.2011 do 08.04.2011. O programie piszemy tutaj

– PO IG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Data naboru: od 04.04.2011 do 29.04.2011. O programie piszemy tutaj

W drugiej kolejności idą organizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości nabory dla:

– RPO Małopolska, Działanie 2.2 A „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”. Nabór dla mikro, małych i średnich  firm. Data naboru: od 15 lutego 2011 do 17 marca 2011 . O programie piszemy tutaj

– RPO Małopolska, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Nabór dla małych firm. Data naboru: marzec/kwiecień 2011, O programie piszemy tutaj

Obecnie prowadzone są jeszcze nabory organizowane w systemie otwartym, czyli programy, w których alokacja  środków unijnych jeszcze się nie skończyła. Do tych programów możemy zaliczyć:

– RPO Małopolska, Działanie 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”. Nabór dla mikro, małych i średnich  firm. O programie piszemy tutaj.

– Kredyt Technologiczny. PO IG Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór dla mikro, małych i średnich  firm. O programie piszemy tutaj.


0

Finansowanie działalności badawczej w Małopolsce według Działania 2.2 Schemat A

24.01.2011 roku Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło termin naboru wniosków w ramach Działania 2.2  Schemat A  MRPO 2007-2013. Przyjmowanie dokumentacji aplikacyjnych odbywać będzie się w dniach od 15 lutego 2011 do 17 marca 2011 roku, do godziny 16.00 (31 dni kalendarzowych). Na dofinansowanie projektów przeznaczona została kwota 5947500,00PLN.

Celem Działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych” jest zwiększenie poziomu innowacyjności i konkurencyjności firm poprzez uaktywnienie ich współpracy z szerokim zapleczem instytucjonalnym w sferze nauki, prac badawczo-rozwojowych oraz transferu technologii (UMRPO na lata 2007-2013). Schemat A „Projekty badawcze” cel Działania realizuje poprzez wdrażanie projektów badawczych w postaci:

1 – badań przemysłowych realizowanych przez MŚP we współpracy z organizacją badawczą na rzecz przedsiębiorstw,

2 – badania przedkonkurencyjne (eksperymentalne prace rozwojowe) realizowane w przedsiębiorstwach.

Czytaj dalej


1

Badania i rozwój nowoczesnych technologii

Działanie programu „PO IG 1.4 Wsparcie projektów celowych” obejmuje dofinansowaniem projekty celowe prowadzone przez przedsiębiorców (samodzielnie, bądź we współpracy z jednostkami naukowymi), w ramach których prowadzone będą badania przemysłowe lub prace rozwojowe. W ramach tego działania rozpatrywane będą projekty badawcze oraz rozwojowe, wsparciu podlegać będą również projekty obejmujące przedsięwzięcia techniczne, technologiczne, a także organizacyjne (w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych). Celem działania jest podniesienie innowacyjności przedsiębiorców, dzięki wykorzystaniu rezultatów prac B+R zrealizowanych na ich potrzeby.

Czytaj dalej


2

Zakres wydatków w programie „Paszport do eksportu”

Celem działania programu 6.1 Paszport do eksportu  jest poprawienie i wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. O programie już pisaliśmy w poprzednim artykule. Dziś zajmiemy się analizą szczegółową wydatków jakie można ponieść w ramach wspomnianego programu.

W ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu możesz uzyskać dofinansowanie na dwa typy projektów realizowane w dwóch kolejnych etapach:

1) I etap – usługi doradcze w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu:

– analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej;

– badania wybranych rynków docelowych, analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków;

– wskazania i uzasadnienia wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w pkt 2 , które realizowane będą przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.

2) II etap – wdrożenie opracowanego w I etapie Planu rozwoju eksportu, przy wykorzystaniu co najmniej dwóch z poniższych działań:

Czytaj dalej


0

PROW: Nabory dla firm z obszarów wiejskich już wkrótce

Niedawno odbyła się konferencja ministra rolnictwa oraz prezesa ARIMR-u odnośnie priorytetów programu PROW na rok 2011. Agencja jest instytucją, którą nie posiada rocznego harmonogramu naborów.  Terminy składania wniosków przeważnie są podawane na jeden lub dwa miesiące przed rozpoczęciem ich przyjmowania.  W takim wypadku bardzo łatwo jest przegapić start określonego programu biorąc pod uwagę fakt, że nabory do niego potrwają np. 10 dni.

Wstępnie ustalono okres naboru do programu PROW podprogram 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Według planów nabór odbędzie koło lipca 2011 roku.

Dla przypomnienia program “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udziela dotacji w formie zwrotu 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych, ale nie więcej niż 300 tys. złotych dotacji. W ramach programu  o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność niezwiązaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich.


0

Krok po kroku, czyli jak pozyskać dotacje na start z Urzędu Pracy

Powiatowe Urzędy Pracy udzielają jednorazowej dotacji dla osób bezrobotnych, które zamierzają rozpocząć pracę na własny rachunek zakładając własną działalność gospodarczą. Wszystko odbywa się według zasady, że bezrobotny składa wniosek o przyznanie dotacji w Powiatowym Urzędzie Pracy w wysokości ok. 19 000 zł.

Aby móc ubiegać się o dotacje, najpierw należy się zarejestrować w urzędzie pracy. Sam fakt złożenia wniosku nie oznacza, że dotacja zostanie nam przyznana. W niektórych urzędach pracy na jedną dotacje przypada średnio trzy wnioski. Dlatego najważniejszym elementem zwiększające Twoje szanse uzyskania dotacji jest dobrze przygotowany wniosek o przyznanie dotacji. To w jaki sposób zostanie on wypełniony oraz jakie załączniki złożymy będzie zależało czy dostaniemy dotacje z urzędu Pracy.

Na cały proces pozyskania dotacji z Urzędu Pracy składa kilka etapów, które prezentuje poniżej. W niektórych Urzędach Pracy proces pozyskiwania dotacji może wyglądać nieco inaczej, jednak nie powinien on znacząco odbiegać od tego zaprezentowano poniżej.

Czytaj dalej


0

Dotacje w zasięgu Twojej ręki. Napisz lub zadzwoń.

Firma Mikrokonsulting zajmuje się wspieraniem i przygotowywaniem dokumentacji projektów pod program unijne. Dotychczas nasza firma pozyskała 18,4 mln zł dotacji unijnej dla firm. Z każdym miesiącem ta kwota się powiększa…

Jeżeli chcą Państwo porozmawiać o swojej inwestycji, to wystarczy, że się Państwo z nami skontaktują:

telefonicznie – 793 024 625 lub mailowo – biuro@rozwijamyfirme.pl.

Na początku współpracy zawsze analizujemy, czy dana  inwestycja ma szansę na otrzymanie dotacji. Jeżeli tak, to doradzimy, z jakiego programu najlepiej tutaj skorzystać. Jeżeli wspólnie stwierdzimy, że są duże szanse na otrzymanie dotacji, to nasza firma podejmie się wykonania odpowiedniej dokumentacji.

Wystarczy zadzwonić lub napisać i powołać się na serwis RozwijamyFirme.pl. Można też umówić się na spotkanie w naszym biurze pod adresem Kielecka 2/34, 31-526 Kraków. Jednak prosimy o umówienie się na konkretną godzinę.

Zapraszamy do współpracy.


0

Kilka słów o 8.1 i 8.2 z komentarzem redaktów Serwisu RozwijamyFirme.pl

Niedługo rozpoczynają się  nabory do programów związanych z rozwojem polskiego e-biznesu.  Mowa tutaj o programach PO IG 8.1 i PO IG 8.2. Programy, jak wynika z ostatnich komunikatów PARP-u, cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego dzisiaj postanowiliśmy przypomnieć, na czym one polegają.

PO IG 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

Jest to typowa forma wsparcia przeznaczona na rozruch młodych, małych firm, działających nie dłużej niż rok. W ramach działania 8.1 poza wydatkami związanymi z wprowadzeniem nowych e-usług przewidziane jest kompleksowe wsparcie funkcjonowania firmy na rynku wraz z zakupem niezbędnego do prowadzenia działalności wyposażenia, sprzętu i usług.

W ramach Działania 8.1 przewidziano dofinansowanie w dziedzinie gospodarki elektronicznej z przeznaczeniem na realizację projektów polegających na świadczeniu e-usługi, przy czym projekty te mogą obejmować wytworzenie produktów cyfrowych koniecznych do świadczenia e-usługi. Projekty mogą być objęte wsparciem przez okres nie dłuższy niż 24 miesiące.

Wymaganym produktem projektu kwalifikowanego do wsparcia jest przygotowanie, wdrożenie i świadczenie co najmniej jednej e-usługi. W ramach konkursu możemy wnioskować o kwotę do 490 tys. zł lub jeżeli mamy mniej niż 27 lat – do 560 tys. zł.

Czytaj dalej


0

Nowy rok, nowe możliwości

Wraz z początkiem nowego roku większość przedsiębiorców zadaje sobie pytanie odnośnie nadchodzących w nim zmian. Szczególnie jeżeli firma planuje realizowanie określonych inwestycji w 2011 roku. Pod kątem dotacji nowy rok nie przyniesie wiele dobrego. Rok 2011  jest ostatnim rokiem, w którym będzie można starać się o dofinansowanie na inwestycje w Małopolsce. Mam tutaj na myśli głównie Regionalny Program Operacyjny dla Małopolski, w którym skończą się już środki przeznaczone dla przedsiębiorców.

W tym roku ostatnie nabory dla firm z Małopolski odbędą się:

  • dla małych firm – marzec/kwiecień 2011,
  • dla średnich  firm – czerwiec/lipiec 2011,
  • mikroprzedsiębiorstwa – wrzesień/październik 2011.

Jeżeli planujemy realizować inwestycje z pomocą Unii Europejskiej, doradzam wcześniejsze zaplanowanie konkretnych działań mających nas przybliżyć do pozyskania dotacji dla naszej firmy. W tym celu przede wszystkim trzeba pilnować terminu naboru dla naszej firmy i odpowiednio przygotować dokumenty, które zostaną wykorzystane przy ubieganiu się o dotację.


0

Przygoda z dotacjami krok po kroku

Niniejszy artykuł poświęcony jest przedstawieniu krok po kroku wszystkich szczebli, które trzeba przejść, aby realnie otrzymać dotację unijną.

I  ETAPzłożenie wniosku o dofinansowanie

Diagnoza Przedsiębiorstwa -> Planowanie inwestycji -> Wybór programu -> Przygotowanie dokumentacji projektowej -> Złożenie wniosku o dofinansowanie.

Każdy Przedsiębiorca w pierwszej kolejności musi przeprowadzić diagnozę swojej działalności oraz planowanej inwestycji – najczęściej dokonuje jej wspólnie z firmą doradczą. Analiza ta pozwala wybrać najkorzystniejszy i odpowiedni pod względem formalnym program, w ramach którego możliwe jest jej zrealizowanie. Konieczne jest zapoznanie się z wymogami programu oraz regulaminem naboru, tak aby w możliwie jak najlepszy sposób przygotować dokumentację projektową oraz zgromadzić szereg niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie (aktualne dokumenty rejestrowe, dokumenty finansowe, oferty na zakup sprzętu, kosztorysy i projekty budowlane jeśli tego dotyczy inwestycja). Bardzo ważne jest śledzenie terminów naborów, gdyż na złożenie dokumentów wskazane konkretne terminy.

Czytaj dalej