0

Program 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” już pod koniec sierpnia

Zbliża się kolejny nabór dla firm, które realizują inwestycje na obszarach wiejskich  lub osób chcących założyć własną działalność na tychże terenach. Dla przypomnienia: program “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udziela dotacji w formie zwrotu 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych, która może wynieść od 20 tys. do 300 tys. złotych. Maksymalna wielkość pomocy finansowej uzależniona jest od ilości miejsc pracy, które zamierzamy utworzyć w wyniku realizacji projektu. I tak można otrzymać do:

  • 100 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne);
  • 200 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne);
  • 300 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie przynajmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne).

Przykład: Planujemy wybudowanie oraz wyposażenie domu weselnego, a koszt tej inwestycji wyniesie 400 tys. zł. W takim przypadku będziemy mogli liczyć na otrzymanie bezzwrotnej dotacji w wysokości połowy poniesionych kosztów, czyli 200 tys. zł, ale pod warunkiem utworzenia co najmniej 2 miejsc pracy w ramach planowanego przedsięwzięcia.

O pomoc mogą ubiegać się:

  • osoby fizyczne, osoby prawne – podejmujące lub prowadzące działalność gospodarczą,
  • spółki prawa handlowego nieposiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółek cywilnych

Nowością w programie jest możliwość wystąpienia o zaliczkę uzyskanej dotacji na poczet realizacji inwestycji. Wysokość zaliczki wynosi 20% uzyskanej kwoty dofinansowania.

Start programu w 2011 roku został przewidziany na koniec sierpień. Program 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ma niestety jedną poważną wadę. Czas na złożenie dokumentacji wynosi 10 dni od momentu rozpoczęcia naboru. Termin ten z kolei podawany jest na miesiąc przed rozpoczęciem naboru. Dlatego do programu dobrze jest się przygotować odpowiednio wcześniej, aby nie było potem niespodzianek, że przegapiliśmy np. nabór do programu.

Dodaj komentarz