0

Dotacje do 100 tys. zł dla osób bedących w KRUS

Do 4 listopada 2011 roku można jeszcze składać wnioski na założenie własnej firmy na wsi. Program przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla osób płacących składki w KRUS. W programie możemy pozyskać prawie 100 tys. zł dotacji na założenie własnej firmy. Program jest podobny do zakończonego w piątek programu dla mikroprzedsiębiorstw z obszarów wiejskich z jedną różnicą. W poprzednim programie zakończony w poprzedni piątek  startować mogły osoby zarejestrowane pod ZUS, tu tylko mogą startować osoby będące na Krusie.

Pomoc w ramach programu może uzyskać osoba fizyczna:

  • w wieku 18 do 65 (mężczyźni) lub do 60 lat (kobiety):
  • która nie wystąpiła oraz nie posiada przyznanego prawa do renty strukturalnej z ARiMR;
  • była przez okres ostatnich 12 miesięcy przed złożeniem wniosku nieprzerwanie ubezpieczona w KRUS jako rolnik, małżonek rolnika lub domownik (w pełnym zakresie oraz z mocy ustawy);
  • nie jest wspólnikiem spółki cywilnej.
  • w roku poprzedzającym złożenie wniosku o pomoc, na gospodarstwo, w którym mieszka wnioskodawca, uzyskano dopłaty bezpośrednie;

Czytaj dalej


0

Program 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” już pod koniec sierpnia

Zbliża się kolejny nabór dla firm, które realizują inwestycje na obszarach wiejskich  lub osób chcących założyć własną działalność na tychże terenach. Dla przypomnienia: program “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udziela dotacji w formie zwrotu 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych, która może wynieść od 20 tys. do 300 tys. złotych. Maksymalna wielkość pomocy finansowej uzależniona jest od ilości miejsc pracy, które zamierzamy utworzyć w wyniku realizacji projektu. I tak można otrzymać do:

  • 100 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie jednego miejsca pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne);
  • 200 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie 2 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne);
  • 300 tys. zł – jeżeli biznesplan przewiduje utworzenie przynajmniej 3 miejsc pracy (w przeliczeniu na pełne etaty średnioroczne).

Czytaj dalej


0

Rozkład jazdy dotacji na najbliższe trzy miesiące

W najbliższym czasie czeka nas kilka ciekawych naborów. W pierwszej kolejności starują Programy Operacyjne z Innowacyjnej Gospodarki:

– PO IG Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Data naboru: od 21.02.2011 do 11.03.2011. O programie piszemy tutaj

– PO IG Działanie  1.4 Wsparcie projektów celowych Data naboru: od 07.03.2011 do 08.04.2011. O programie piszemy tutaj

– PO IG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Data naboru: od 04.04.2011 do 29.04.2011. O programie piszemy tutaj

W drugiej kolejności idą organizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości nabory dla:

– RPO Małopolska, Działanie 2.2 A „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”. Nabór dla mikro, małych i średnich  firm. Data naboru: od 15 lutego 2011 do 17 marca 2011 . O programie piszemy tutaj

– RPO Małopolska, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Nabór dla małych firm. Data naboru: marzec/kwiecień 2011, O programie piszemy tutaj

Obecnie prowadzone są jeszcze nabory organizowane w systemie otwartym, czyli programy, w których alokacja  środków unijnych jeszcze się nie skończyła. Do tych programów możemy zaliczyć:

– RPO Małopolska, Działanie 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”. Nabór dla mikro, małych i średnich  firm. O programie piszemy tutaj.

– Kredyt Technologiczny. PO IG Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór dla mikro, małych i średnich  firm. O programie piszemy tutaj.


0

Dotacje w zasięgu Twojej ręki. Napisz lub zadzwoń.

Firma Mikrokonsulting zajmuje się wspieraniem i przygotowywaniem dokumentacji projektów pod program unijne. Dotychczas nasza firma pozyskała 18,4 mln zł dotacji unijnej dla firm. Z każdym miesiącem ta kwota się powiększa…

Jeżeli chcą Państwo porozmawiać o swojej inwestycji, to wystarczy, że się Państwo z nami skontaktują:

telefonicznie – 793 024 625 lub mailowo – biuro@rozwijamyfirme.pl.

Na początku współpracy zawsze analizujemy, czy dana  inwestycja ma szansę na otrzymanie dotacji. Jeżeli tak, to doradzimy, z jakiego programu najlepiej tutaj skorzystać. Jeżeli wspólnie stwierdzimy, że są duże szanse na otrzymanie dotacji, to nasza firma podejmie się wykonania odpowiedniej dokumentacji.

Wystarczy zadzwonić lub napisać i powołać się na serwis RozwijamyFirme.pl. Można też umówić się na spotkanie w naszym biurze pod adresem Kielecka 2/34, 31-526 Kraków. Jednak prosimy o umówienie się na konkretną godzinę.

Zapraszamy do współpracy.


1

Leasing w funduszach

Jedną z najczęstszych form finansowania projektów oczekujących na wsparcie ze środków funduszy unijnych jest kredyt. W takim przypadku beneficjent pokrywa koszty projektu dzięki jednorazowej dotacji, którą otrzymuje po przedłożeniu dowodów zakupu danego środka trwałego. Natomiast interesującą alternatywą może się dla niektórych okazać tytułowy leasing w funduszach. W jego przypadku wydatkiem kwalifikującym się do wsparcia ze środków unijnych jest rata leasingowa oraz opłata początkowa. Jednak z racji otrzymywania dotacji także w ratach, leasing wydaje się mniej korzystną formą finansowania środków trwałych niż kredyt. Ale tutaj z pomocą przychodzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które przygotowuje pewne zmiany mające uatrakcyjnić finansowanie przy pomocy leasingu.

Zgodnie z wytycznymi odnośnie kwalifikowalności wydatków do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, wydatkami takimi w przypadku leasingu są raty należne leasingodawcy związane ze spłatą leasingowanego przedmiotu. Wytyczne te określone zostały w “Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”. Dodatkowo w przypadku realizacji inwestycji z leasingodawcą jako partnerem przy inwestycji finansowanej przy pomocy leasingu finansowego wytyczne przewidują możliwość zwrotu kosztu zakupu leasingowanego przedmiotu przez leasingodawcę. I tak w przypadku leasingu finansowego dotacja może być wypłacana:

  • według harmonogramu płatności rat leasingowych — rozłożenie dofinansowania w czasie,
  • jednorazowo — na podstawie dokumentu księgowego wystawionego na leasingodawcę związanego z zakupem przedmiotu leasingu.

Czytaj dalej