0

Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu B+R.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości od 6 lipca 2012 roku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2. „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych” dla przedsiębiorstw posiadających wyniki prac B+R. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów do 700 tys. zł. Pula programu wynosi 13 066 095, 01 PLN.

Projekty polegające na inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne konieczne do wdrożenia wyników prac B+R, będą mogły ubiegać się o wsparcie. Maksymalnie do dnia 3 grudnia 2012 roku wszystkie zainteresowane osoby, powinny wypełnić wnioski o dofinansowanie korzystając z aplikacji elektronicznej RSI dostępnej na stronie MCP i wraz z kompletną dokumentacją dostarczyć do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w wydatkach kwalifikowanych wynosi:

-70% dla projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw,

– 60% dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw.

Głównym celem konkursu, jest wprowadzanie na rynek nowych i nowoczesnych wyrobów oraz udoskonalanie produktów już wytwarzanych. Ważnym elementem jest również stworzenie systemu, który będzie sprzyjał przepływowi wyników badań z instytucji naukowych do przemysłu. Dzięki prowadzeniom badań, będzie można skutecznie udoskonalać i rozwijać przedsiębiorstwa wykorzystując zasoby wiedzy i techniki organizacji badawczych. Biorąc udział w takim konkursie, należy pamiętać, że dotacje otrzymają tylko najlepsze projekty, które przyczynią się do udoskonalenia i wprowadzenia nowych usług i produktów.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości zachęca wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców do korzystania z wiedzy zawartej w wynikach prac jednostek naukowych i wdrażania ich do prowadzonych firm.

Termin rozstrzygnięcia konkursu w ramach działania 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”, jest planowany na marzec 2013.

Dodaj komentarz