Unijne dotacje 2014-2020 dla polskich firm coraz bliżej. Pierwsze zatwierdzone programy

programy unijneNie tak dawno przywitaliśmy rok 2015, a do tej pory nie ogłoszono żadnych naborów na unijne dotacje 2014-2020. Przyczyny określające taki stan rzeczy zostały pokrótce przedstawione w jednym z artykułów opublikowanym na naszym blogu pt. „Dotacje Unijne na lata 2014-2020 jeszcze nie zostały uruchomione. Dlaczego?”. Jednak wygląda na to, że powoli następuje pewien przełom, gdyż pojawiły się oficjalne informacje o zatwierdzeniu pierwszych dokumentów programowych przez Komisję Europejską, które dotyczą kwestii związanych z wypłatą funduszy europejskich 2014-2020.

Do programów krajowych, które uzyskały pozytywną opinię Komisji Europejskiej, należą:

– Program Polska Cyfrowa 2014-2020,
– Program Pomoc Techniczna 2014-2020,
– Program Polska Wschodnia 2014-2020,
– Program Wiedza Edukacja Rozwój,
– Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Ponadto akceptację Komisji Europejskiej uzyskało do tej pory 7 operacyjnych programów regionalnych, które to programy są opracowywane dla poszczególnych województw i określają sposób wydatkowania unijnych środków na cele, które najbardziej odpowiadają potrzebom danego regionu. Wśród województw, które dysponują zatwierdzonym programem, należą: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, lubuskie, opolskie, śląskie i wielkopolskie.

Postępy związane z akceptacją pierwszych programów przez Komisję Europejską pozwalają wyciągnąć wniosek, że już niebawem powinny zostać przyjęte pozostałe regionalne programy operacyjne dla pozostałych polskich województw oraz krajowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, czyli POIR 2014-2020.

W odniesieniu do programów na szczeblu krajowym to właśnie POIR 2014-2020 jest najbardziej warty uwagi z punktu widzenia przedsiębiorców i polskiego biznesu. Koncentruje się on na innowacyjności polskiej gospodarki, rozwijaniu badań i wdrażaniu nowych technologii, dzięki współpracy na pograniczu nauki i biznesu. Przewiduje wsparcie dla działań mających na celu umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa tzw. internacjonalizację.

Wsparcie przewidziane dla przedsiębiorców w ramach POIR 2014-2020 zostanie uzupełnione możliwością ubiegania się o dotację z regionalnych programów operacyjnych poszczególnych województw.

Województwa w latach 2014-2020 będą mogły liczyć, aż na 31 mld euro, W skład tej sumy wchodzą pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to kwota, która w ramach operacyjnych programów regionalnych wesprze także działania przedsiębiorców.

dotacje unujneJako zachętę dla przedsiębiorców i ukazanie możliwości związanych z wykorzystaniem unijnych środków na lata 2014-2020 warto sięgnąć do danych odnośnie wykorzystania funduszy europejskich w Polsce od początku istnienia i wdrażania programów unijnych 2007-2013. Jak podaje Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju do 18 stycznia 2015 roku złożono 300,9 tys. wniosków (poprawnych pod kątem formalnym) na maksymalną kwotę dofinansowania (obejmującą środki krajowe i unijne) wynoszącą 611,7 mld zł.

W tym czasie podpisano 105 024 umów z osobami, które otrzymały unijne środki, czyli tzw. beneficjentami, o dofinansowanie na kwotę 410,2 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym wartość dofinansowania z UE wyniosła w tej puli 287,1 mld zł, co stanowi ponad 101% przewidzianego wydatkowania unijnych środków w latach 2007-2013.

Liczby te oddają skalę skutków unijnych dotacji i stanowią impuls, także dla przedsiębiorców, do ubiegania się o dotacje w ramach programów pomocowych w latach 2014-2020. Wiosną już powinny ruszyć pierwsze nabory.