Fundusze na rozwój firm z województwa podkarpackiego

Fundusze na rozwój firmZwykle na naszym serwisie RozwijamyFirme.pl pojawiają się wpisy o dotacjach unijnych dla firm w Małopolsce, ale postanowiliśmy napisać o tym, co dzieje się w sąsiednim województwie podkarpackim. W końcu nabory na unijne dotacje powoli się rozkręcają, a w 2016 roku będzie ich z pewnością znacznie więcej, niż w roku 2015. I to zarówno dla Małopolski, jak i Podkarpacia. Wracając do głównego wątku tego wpisu,  po dotacje podkarpackie firmy będą mogły aplikować również firmy z Małopolski pod warunkiem, że posiadają w tym województwie swój oddział.

Fundusze na rozwój firm dla podkarpackiego sektora MŚP właśnie ruszyły. Pierwszy konkurs zostanie otwarty 19.01.2016 roku i potrwa do 31.03.2016 roku.

Dokładna nazwa programu to:

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

realizowane przez RPO WP 2014-2020, czyli Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

To działanie stanowi odpowiedź na zapotrzebowanie podkarpackich podmiotów gospodarczych na innowacyjne inwestycje rozwojowe. Rozwój firm regionu korzystnie będzie oddziaływał na konkurencyjność gospodarki całego Podkarpacia.

W ogłaszanym naborze można zgłaszać projekty, które mają na celu wprowadzanie na rynek znacznie ulepszonych, bądź nowych produktów/usług przez firmy z Podkarpacia lub firmy z całej Polski posiadając oddział na terenie tego województwa. Działanie to dopuszcza dwie metody dążenia do tego celu.

Realizacja tego celu może odbywać się poprzez zakup nowych urządzeń, maszyn czy sprzętu do produkcji.  Wówczas można uzyskać maksymalnie aż 4 000 000 zł. Jest to to maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, jaka może być zawarta w budżecie projektu. Przy poziomie dofinansowania 70% kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych firm ( 60% dla średnich) daje to możliwość pozyskania dotacji maksymalnie w wysokości 0,7*4 000 000 zł, czyli 2 800 000 zł. To ogromna kwota!

Drugi sposób to wprowadzanie nowego lub ulepszonego produktu/usługi przez podkarpackie MŚP  w wyniku wdrożenia prac badawczo-rozwojowych, czyli B+R. Wtedy maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi nawet 10 000 000 zł. Natomiast poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych podkarpackich inicjatyw na rozwój firm w tym drugim wypadku jest taki sam, jak w pierwszym omówionym powyżej, i wynosi odpowiednio: 70% (mikro i małe firmy) oraz 60% (średnie firmy).

Fundusze na rozwój firm z Podkarpacia – warto aplikować

Działanie 1.4.1 dotacje bezpośrednie to cenne wsparcie dla podkarpackich MŚP, które mogą inwestować w swój rozwój wdrażając planowane projekty przy wsparciu dotacji unijnych dla Podkarpacia w latach 2014-2020. Tym bardziej, że pula przeznaczona na dotacje dla projektów  wynosi 200 000 000 zł.

Nasza firma oferuje usługi doradcze w zakresie opracowywania wniosków o dotacje unijne i nie tylko. Jeśli mają Państwo pytania to zachęcamy do kontaktu.