Dotacje na internacjonalizacje firm z Małopolski w MRPO 2014-2020

dotacje na internacjonalizacjeMałopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 w końcu zainicjował swoje działanie. Pierwsze nabory MRPO 2014-2020 nastąpiły w drugiej połowie tego roku. Jednak już teraz znamy harmonogram naborów  dla firm z Małopolski. Dzisiejszy wpis ma na celu charakterystykę poddziałania 3.3.2 MRPO 2014-2020, który ma na celu pobudzenie międzynarodowej aktywności firm z województwa małopolskiego, oferując dotacje na internacjonalizacje. Nabór w tym działaniu jest zaplanowany, zgodnie z opublikowanym harmonogramem, w I kwartale 2016 roku. Zatem to ostatnie chwile, aby przemyśleć chęć aplikowania o dotację unijną w tym działaniu przez małopolskie MŚP. Naprawdę warto, gdyż to działanie  przewiduje dużo różnorodnych możliwości, które z  pewnością pomogą firmom z Małopolski zdobyć rynki zagraniczne.

Poddziałanie 3.3.2 MRPO 2014-2020 to:

Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

który zawiera

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Oś priorytetowa 3  ma za zadanie wzmacnianie konkurencyjności sektora MŚP województwa małopolskiego. Natomiast nadrzędnym celem poddziałania 3.3.2  jest wzrost aktywności firm z  Małopolski na rynkach zagranicznych. Ma ono w ujęciu ogólnym za zadanie promocje gospodarczą regionu z naciskiem na wsparcie internacjonalizacji przedsiębiorstw z sektora MŚP. Małopolscy przedsiębiorcy mają do wyboru szeroki zakres działań, objętych możliwością dofinansowania z UE, których wymaga ich ekspansja na rynki zagraniczne.

Jak podaje MRPO 2014-2020 odnośnie finansowania działań wspierających internacjonalizację firm MŚP z Małopolski:

„Na wsparcie mogą liczyć przedsięwzięcia, w tym m.in. przewidujące:

 • organizację zagranicznych misji gospodarczych dla małopolskich przedsiębiorców,
 • organizację wystaw, targów oraz innych wydarzeń poświęconych wymianie gospodarczej, pozwalających znaleźć potencjalnych nabywców,
 • opracowywanie analiz rynków zagranicznych,
 • promowanie grup towarowych, usług i nowoczesnych technologii reprezentujących wybrane branże (w szczególności zgodne z regionalnymi specjalizacjami),
 • wsparcie przedsiębiorców w dopasowaniu oferty produktowej / usługowej do określonych rynków, otwieranie nowych kanałów biznesowych ułatwiających sprzedaż za granicą.

dotacje na internacjonalizacjePrzewiduje się także bezpośrednie wsparcie dla małopolskich MŚP na rzecz zwiększania ich aktywności międzynarodowej oraz zdobywania nowych rynków zbytu, w tym m.in.

 • na opracowanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych, w szczególności w celu umiędzynarodowienia,
 • opracowanie strategii / planu działalności międzynarodowej,
 • zakup specjalistycznych usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, w tym np. strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
 • określenia potencjalnych partnerów handlowych,
 • przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,
 • wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych,
 • opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym.

Wspierane będą również projekty z zakresu m.in.

 • udziału w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne,
 • uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktów lub usług na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),
 • dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. rozmiary produktu, jego opakowanie).

Wszystkie działania MŚP wspierane w zakresie umiędzynaradawiania działalności muszą wynikać ze strategii / planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.”

Taką strategią w przypadku eksportu jest Plan rozwoju eksportu. Jest to strategia, która określa krok po kroku działania w celu skutecznego wejścia przedsiębiorstwa na rynki zagraniczne.

Jak dużą dotację mogą otrzymać małopolscy przedsiębiorcy?

W poddziałaniu 3.3.2 w ramach MRPO 2014-2020 przewidziano budżet 10 mln Euro, a poziom dofinansowania wyniesie 85% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Firma może otrzymać maksymalnie 200 000 zł.

Załóżmy, że przedsiębiorca bierze udział w prestiżowych, międzynarodowych targach na wybranym rynku docelowym. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniesie 70 000 zł. Przy dofinansowaniu na poziomie 85% otrzyma zwrot poniesionych kosztów w wysokości 59 500zł. Zatem, pokrywając ze swojej kieszeni 15% kosztów, Przedsiębiorca może zaprezentować swoją firmę na targach i nawiązać ciekawe kontakty z  potencjalnymi klientami, kontrahentami. Przy okazji  istnieje możliwość zapoznania się z ofertą konkurencji i innymi przedstawicielami branży. Ponadto Przedsiębiorca jest bogatszy o bezcenne doświadczenie, które z pewnością wykorzysta. Warto przecierać ścieżki i stawiać pierwsze kroki na zagranicznych rynkach z  pomocą unijnych dotacji. Tym bardziej, że targi to drogie przedsięwzięcie, które ma jednak duż0 potencjalnych korzyści.

Oczywiście dofinansowanie na poziomie 85% można otrzymać na inne, wyżej wymienione działania, które są tańsze, a również konieczne dla podjęcia skutecznej ekspansji na planowane rynki docelowe np. misje gospodarcze czy usługę w zakresie tworzenia Planu rozwoju eksportu.

Dotacje na internacjonalizacje – już niebawem

Tak, jak pisano powyżej, nabór planowany jest na I kwartał 2016 roku. Jednak warto pomyśleć już dziś, jakie działania zostaną podjęte w celu ekspansji na rynki zagraniczne, aby w chwili ogłoszenia naboru zdążyć  z aplikacją. Najlepiej wcześniej przygotować Plan rozwoju eksportu, gdyż profesjonalne przygotowanie takiego dokumentu zajmuje od 4 do 6 tygodni solidnej pracy. Czas trwania naboru zazwyczaj jest krótki, wiec błędem jest czekanie z opracowaniem Planu rozwoju eksportu do momentu jego ogłoszenia, który najczęściej skutkuje niemożnością złożenia wniosku o dofinansowanie na czas. A szkoda przegapić szansę na dotacje, która pomoże wejść firmie na rynki zagraniczne.

Nasza firma może pomóc zarówno w sporządzaniu Planu Rozwoju Eksportu, jak i samego wniosku o dofinansowanie. W przypadku pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.


Aktualizacja (uzupełniono 03.03.2016)

Ogłoszono termin otwarcia naboru na dotacje na internacjonalizacje w Małopolsce.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych został obniżony do 50%, jednak nadal to dużo.

Zachęcamy do lektury artykułu Dotacje unijne dla firm z Małopolski – rozpoczęcie naboru, gdzie znajduje się więcej informacji o otwarciu naboru, w którym małopolskie firmy wnioskują o dofinansowanie eksportu.