Dotacje na promocje firmy i jej marki dla eksporterów z MŚP

Dotacje na promocje firmyUnijne programy pomocowe w perspektywie 2014-2020 przewidują dużą różnorodność wnioskowania o dotacje na działalność firm na rynkach zagranicznych. Dzisiejszy wpis na Serwisie RozwijamyFirme będzie poświęcony poddziałaniu 3.3.3, które zawiera Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR 2014-2020). Poddziałanie 3.3.3. pozwoli przedsiębiorcom z całej Polski ( także z województwa małopolskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego), aplikować o dotacje na promocje firmy i jej marki. Takie działania w znaczący sposób mogą wspomóc działania eksportowe przedsiębiorców, którzy dopiero planują wejście na zagraniczne rynki, bądź są na nich od niedawna. Rozpoznawalność marki jest ważnym elementem wspierającym ekspansje na rynki zagraniczne, zwłaszcza w dobie globalnej gospodarki i wysokiej konkurencji.

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Działanie 3.3 PO IR 2014-2020 ma za zadanie wsparcie procesu internacjonalizacji firm z  sektora MŚP, czyli ich procesu wejścia na rynki zagraniczne. Zgodnie z  treścią PO IR 2014-2020 „Wsparcie na rzecz przedsiębiorstw realizowane w ramach działania umożliwi przełamanie barier wejścia na rynki zagraniczne oraz ułatwi dostęp do doradztwa na wysokim poziomie, w szczególności w zakresie nawiązywania kontaktów z potencjalnymi partnerami zagranicznymi.”

Natomiast poddziałanie 3.3.3, zgodnie  z PO IR 2014-2020,  „ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

 • posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych),
 • prowadzących działalność eksportową,
 • prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z różnych, indywidualnie dopasowanych narzędzi wsparcia internacjonalizacji określonych właściwym programem promocji.

Zastosowany model wsparcia zapewnia koordynację koncepcji promocji na poziomie całej branży, przy jednoczesnym uwzględnieniu indywidualnych potrzeb przedsiębiorców.”

W Poddziałaniu 3.3.3 będzie możliwość starania się o dotacje na realizację tych programów promocyjnych.

W budżecie PO IR na Poddzialanie 3.3.3 przewiedziono łącznie 90 mln Euro, przy czym ok 9 mln Euro dla województwa mazowieckiego, a około 81 mln Euro dla pozostałych województw.

Maksymalny poziom możliwego dofinansowania wynosi

 • mikroprzedsiębiorstwa – województwo mazowieckie 80%, pozostałe województwa 85%
 • małe przedsiębiorstwa – województwo mazowieckie 75%, pozostałe województwa 75%
 • średnie przedsiębiorstwa –  województwo mazowieckie 60%, pozostałe województwa 60%

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych może wynieść 1 000 000 PLN.

Nabór zostanie ogłoszony we wrześnio 2016 roku. Aplikacja wniosków rozpocznie się w październiku, a zakończy w listopadzie 2016 roku. Dokładne dni trwania naboru zostaną poznane z chwilą jego ogłoszenia.

Jak podaje Ministerstwo Gospodarki do branż, które będą objęte wsparciem w  ramach poddziałania 3.3.3 można zaliczyć:

 • Sprzęt medyczny,
 • Maszyny i urządzenia (m.in. maszyny dla górnictwa, rolnictwa, budownictwa),
 • Kosmetyki,
 • IT/ICT,
 • Biotechnologia i farmaceutyka,
 • Moda polska (odzież, wyroby jubilerskie, design),
 • Budowa i wykańczanie budowli (m. in. budownictwo, stolarka okienna i drzwiowa),
 • Jachty i łodzie,
 • Meble,
 • Polskie specjalności żywnościowe,
 • Sektor usług prozdrowotnych,
 • Części samochodowe i lotnicze

Natomiast szczegółowe zakres grup produktów oraz usług w obrębie poszczególnych branż zostanie ustalony w drodze konsultacji.

Dotacje na promocje firmy – dobra perspektywa

Promocja marki na rynkach zagranicznych to cenna pomoc dla eksporterów. Warto zatem skorzystać z tego działania i aplikować o dotacje w chwili ogłoszenia naboru.