Dotacje dla firm w RPO WŚ 2014-2020

Dotacje dla firm w RPO WŚGłównym tematem naszego Serwisu są dotacje dla firm z Województwa Małopolskiego. Jednak ostatnio zrobiliśmy wyjątek od tej reguły. Opisaliśmy sytuację z dotacjami na Podkarpaciu, gdzie będzie można już wkrótce w ogłoszonym naborze  uzyskać fundusze europejskie na rozwój podkarpackich firm czy też w planowanym na I kwartał 2016 roku naborze aplikować o dotacje unijne na działania eksportowe podkarpackich MŚP. Dzisiaj z kolei przyjrzymy się sytuacji u naszych sąsiadów z województwa świętokrzyskiego, gdzie firmy będą mogły aplikować o dofinansowanie poprzez Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020).

Dotacje dla firm w RPO WŚ 2014-2020 są głównie skierowane na projekty innowacyjne, które przyczynią się do rozwoju sektora MŚP w Świętokrzyskiem.

RPO WŚ 2014-2020, analogicznie do programu RPO WP 2014-2020, nie ma dla firm dotacji na internacjonalizacje, czyli wdrożenie działań eksportowych. Dotacje na eksport będą dostępne dla świętokrzyskich firm w tym samym programie i działaniu, co dla podkarpackich przedsiębiorstw tj. w PO Polska Wschodnia 2014-2020 w działaniu 1.2 Internacjonalizacja MŚP, ze względu na to, że zarówno Świętokrzyskie, jak i Podkarpacie zostały zaliczone do tzw. Makroregionu Polska Wschodnia. Pierwszy nabór zaplanowano na I kwartał 2016 roku.

Jako przykład innowacyjnych działań możliwych do wdrożenia w ramach świętokrzyskiego RPO jest

Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka

Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP

W ramach planowanego naboru w I kwartale 2016 roku świętokrzyskie firmy mogą otrzymać:

  • maksymalnie 55% dofinansowania w przypadku mikro i małych firm,
  • maksymalnie 45% dofinansowania w przypadku średnich firm,

Poziom dofinansowania określa procent wartości poniesionych wydatków kwalifikowanych w danym działaniu przez Wnioskodawcę i odpowiada za wielkość otrzymanej dotacji.

Natomiast co do wartości kwoty wydatków uznanych w tym działaniu za kwalifikowane to firmy mogą otrzymać:

  • minimalnie 50 000 PLN, a maksymalnie 3 000 000 PLN – mikro firmy
  • minimalnie 50 000 PLN, a maksymalnie 5 000 000 PLN – małe firmy
  • minimalnie 50 000 PLN, a maksymalnie 9 000 000 PLN – średnie firmy

Rodzaje projektów, na które świętokrzyskie firmy będą mogły otrzymać dofinansowanie jest szeroki. Do nich możemy zaliczyć:.=

  • wprowadzanie innowacji w zakresie technologii, organizacji w przedsiębiorstwie;
  • poszerzenia asortymentu o nowe produkty/usługi;
  • na produkty cyfrowe niezbędne do wdrożenia e-usług w celu ich świadczenia oraz szkolenia personelu;
  • wsparcie dla firm z sektora MŚP w początkowej fazie rozwoju, szczególnie w obszarze regionalnej inteligentnej specjalizacji;
  • wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych lub wprowadzane nowoczesnych technologii dla potrzeb zmiany metod produkcji czy świadczenia usług;

Dotacje dla firm w RPO WŚ 2014-2020 na innowacyjne projekty

To szansa dla przedsiębiorców ze Świętokrzyskiego na wzrost konkurencyjności i realizację ambitnych projektów inwestycyjnych. Warto czynić to z z pomocą unijnych funduszy dostępnych dla firm z województwa świętokrzyskiego w RPO WŚ 2014-2020.


Aktualizacja (uzupełniono 05.03.2016)

Nabór na dotacje Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP programu RPO WŚ 2014-2020 startuje 29 marca 2016 roku.

Poziom dofinansowania 80%, a wysokość dotacji zgodnie z zasadami pomocy de minimis.

Na temat naboru więcej w artykule Dofinansowanie unijne w Działaniu RPO WŚ 2014-2020 – ogłoszono start naboru.