Dotacje dla eksporterów Go To Brand – wiadomo już kiedy będzie start naboru

Dotacje dla eksporterów Go To BrandW dzisiejszym wpisie zostanie omówiony temat dotacji eksportowych w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020. Ogłoszono termin startu konkursu, w którym można aplikować o dotacje dla eksporterów Go To Brand. Jest to ciekawa forma wsparcia polskiego eksportu, gdyż dotacje unijne otrzymają te firmy, które zdecydują się rozwijać swoją obecność na rynkach zagranicznych w oparciu o działania określone w tzw. branżowych programach promocji.

Go To Brand to dotacje dla polskich firm w ramach

Oś priorytetowa III, czyli Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3, które ma na celu Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3, co oznacza Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

a to  realizuje

PO IR 2014-2020

Co można dofinansować?

Aplikować o unijne wsparcie mogą te firmy, które będą uczestniczyć w działaniach proponowanych przez branżowe programy promocji. Działania promocyjne realizują dwa podstawowe cele:

 • promocja dla polskich marek produktowych (usługi, ale i produkty), które mają możliwość zostać markami rozpoznawalnymi na rynkach eksportowych;
 • promocja dla Marki Polskiej Gospodarki.

Wykaz branż, które mogą liczyć na dotacje dla eksporterów Go To Brand w planowanym naborze, jest krótszy, niż pierwotnie zakładano. Dotacje unijne Go to Brand będą dotyczyć branżowych programów promocji następujących branż:

 • Sektor usług prozdrowotnych.
 • Kosmetyki;
 • Meble;
 • IT/ICT;
 • Jachty i łodzie;
 • Sprzęt medyczny;
 • Polskie specjalności żywnościowe.

Warto nadmienić, że branżowe programy promocji, choć narzucają z góry do wyboru np. określone typy targów, to mają interesującą ofertę dla polskich przedsiębiorców. Pod warunkiem, że dana firma kwalifikuje się do określonych powyżej branż.

Kiedy startuje nabór?

Konkurs rusza 24 czerwca 2016 roku, a zostanie zamknięty 5 sierpnia 2016 roku.

Budżet na dotacje dla eksporterów Go To Brand

Na realizację projektów przewidziano niżej określone kwoty dofinansowania:

 • w przypadku projektów na obszarze województwa mazowieckiego jest to suma 10 000 000 PLN;
 • w przypadku projektów na obszarze innych województw (poza województwem mazowieckim) jest to suma 90 000 000 PLN

Dotacje eksportowe Go To Brand w ramach najbliższego naboru mają założone następujące poziomy dofinansowania:

1. w sytuacji, kiedy Wnioskodawca korzysta jedynie z formy pomocy de minimis, w zakresie kosztów związanych z projektem może otrzymać:

 • dla mikroprzedsiębiorców z województwa mazowieckiego – do 80%;
 • dla pozostałych mikroprzedsiębiorców – do 85%;
 • dla średnich firm – do 60%;
 • dla małych firm – do 75%.

2. w sytuacji, kiedy Wnioskodawca skorzysta w ramach projektu z  dofinansowania w formie pomocy publicznej na pokrycie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości przewidzianych kosztów kwalifikowanych

3. w sytuacji, kiedy Wnioskodawca skorzysta w ramach projektu z doftacji w formie pomocy publicznej na pokrycie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego, a także pomocy de minimis na pokrycie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowanych

Dotacje dla eksporterów Go To Brand

Dotacje dla eksporterów Go To Brand to ciekawa forma możliwości aplikowania o unijne wsparcie na działania wspomagające nie tylko polskie firmy na rynkach zagranicznych, ale także Markę Polskiej Gospodarki. Dzięki promocji polskich marek produktowych, także polska gospodarka poprawi swój wizerunek, zatem korzyści będą dla obu stron.

W przypadku pytań zachęcamy do kontaktu.