Dotacje Go To Brand do wzięcia w naborze, który zostanie ogłoszony 10 stycznia

Dotacje Go To BrandGo To Brand startuje z jeszcze większą mocą. Otóż 10 stycznia 2017 roku zostanie ogłoszony nabór, w którym będą mogli aplikować przedstawiciele wszystkich wytypowanych perspektywicznych 12 branż. A nie tylko niektórych z nich, jak było w pierwszym naborze. Ponadto ten nabór będzie poszerzony o dodatkową inicjatywę.

Dotacje Go To Brand będą służyć nie tylko wsparciu pojedynczych przedsiębiorstw w rozwoju ich działalności międzynarodowej, ale także ogólnie budować Markę Polskiej Gospodarki na rynku międzynarodowym.

Konkurs stanowi Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020).

Wytypowano 12 najbardziej perspektywicznych branż, których polskie produkty i usługi mają szansę uzyskać największe uznanie na rynku zagranicznym i przyczynić się do budowy Marki Polskiej Gospodarki. Każda z 12 branż ma opracowany branżowy program promocji. Przedsiębiorstwa realizując opisane tam działania z pomocą unijnych funduszy nie tylko rozwiną swoją działalność międzynarodową, ale wpisują się w budowę wizerunku Marki Polskiej Gospodarki.

Wśród wytypowanych 12 branż są:

 • Sprzęt medyczny;
 • Meble;
 • Maszyny i urządzenia;
 • Części samochodowe i lotnicze;
 • IT/ICT;
 • Kosmetyki;
 • Sektor usług prozdrowotnych;
 • Moda polska;
 • Biotechnologia i farmaceutyka;
 • Budowa i wykańczanie budowli;
 • Jachty i łodzie;
 • Polskie specjalności żywnościowe.

Dotacje Go To Brand będzie można pozyskać także, gdy dana firma, niekoniecznie kwalifikująca się do jakiejkolwiek z 12 branż, chce prowadzić eksport na jakiś perspektywiczny rynek z punktu widzenia polskiego eksportu. Program Go To Brand wytypował takie perspektywiczne, nienasycone naszym krajowym eksportem, rynki. Zaliczają się do nich:

 • Indie,
 • Algieria,
 • Iran,
 • Wietnam,
 • Meksyk.

Termin naboru

Zgodnie z harmonogramem nabór zostanie ogłoszony 10 stycznia. Jego otwarcie nastąpi 10 lutego 2017 roku, a zamknięcie 13 marca 2017 roku.

Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych

Gdy Wnioskodawca decyduje się na formę dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis dla kosztów kwalifikowalnych projektu poziom dofinansowania wynosi::
60% – w przypadku średniego przedsiębiorcy;
75% – w przypadku małego przedsiębiorcy;
80% – w przypadku mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
85% – dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Gdy przedsiębiorca zdecyduje się na wybór dofinansowania w formie pomocy publicznej lub mieszanej (pomoc publiczna i pomoc de minimis) wówczas poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi 50%.

Zakres wydatków kwalifikowalnych projektu jest szeroki i atrakcyjny. Jest w czym wybierać. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.

Dotacje Go To Brand

To ogromna szansa dla polskich MŚP oraz polskiej gospodarki. Wszystko wygląda obiecująco, jednak to co najciekawsze odnośnie do Go To Brand jeszcze przed nami. Bo bez wątpienia polskie MŚP skorzystają i rozwiną swoją działalność międzynarodową z wykorzystaniem dotacji Go To Brand. Inna kwestia jest bardziej interesująca. Czy program Go To Brand odniesie sukces całościowo i w jaki sposób przyczyni się do wypromowania i realnej budowy wizerunku Marki Polskiej Gospodarki?

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu.