Fundusze unijne ruszyły pełną parą, nie tylko w Małopolsce

fundusze unijne dla firm z małopolskiOstatnio zapoznaliśmy się z założeniami do programów unijnych na lata 2014-2020 w różnych województwach, celem porównania oferty danego województwa dla swoich przedsiębiorców. Dla porównania przejrzeliśmy Regionalne Programy Operacyjne województwa małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego oraz świętokrzyskiego. Na podstawie naszej analizy można wysunąć wniosek, że większość instytucji posiada zaakceptowany plan wdrażania programów wraz ze wstępnym harmonogramem organizacji naborów na rok 2016.

Dużo się mówiło ostatnio, że dla zwykłych inwestycji (np. zakup komputera czy oprogramowania) będą pożyczki preferencyjne. Natomiast jeżeli jednak nasz projekt ma znamiona inwestycji innowacyjnej, to otrzymamy dotację. To prawda. W większości województw dotacje będą głównie na wdrażanie prac badawczych, które wcześniej zostały opracowane przez firmy. Takie ukierunkowanie unijnych programów pomocowych wynika z głośno akcentowej ostatnimi czasy w Polsce potrzeby innowacyjnego rozwoju. Bo jedynie w ten sposób Polska może myśleć o zmniejszaniu różnic między gospodarką swoją a tą krajów Zachodniej Europy.  Jednak instytucje wprowadziły pewną szansę dla przedsiębiorców dokonujących inwestycji. Szczególnie jeżeli nasza inwestycja przyczyni się do ochrony środowiska (dotyczy to zwłaszcza zmniejszenia zużycia energii, wody itp.), a tym samym przyczynia się do oszczędzania i poszanowania zasobów środowiska oraz wpisuje się w politykę zrównoważonego rozwoju. Wówczas będzie można liczyć na dotację. Ta pula nie będzie duża, ale jest możliwość, aby skorzystać z dotacji w przypadku przedsiębiorców, którzy biorą pod uwagę wpływ swej działalności na komponenty środowiska.

badania i rozwój w małopolsceOprócz dotacji inwestycyjnych duże nakłady będą na działalność eksportową oraz na działalność B+R, czyli badania i rozwój. Tu również będą dotacje nawet do 90% wartości inwestycji. Jednak w praktyce nie będzie to takie proste. W ramach B+R będziemy mogli sfinansować działania dotyczące badań nad udoskonaleniem naszego produktu, przeprowadzeniem testów, certyfikacji itp. Natomiast w ramach programu będzie można sfinansować wydatki na wynagrodzenie personelu B+R, zakup szkoleń, ekspertyz.

W wypadku eksportu można liczyć na dotacje w zakresie finansowania targów, misji gospodarczych, wyjazdów zagranicznych, zakup baz danych, doradztwa oraz reklamy i promocji. Wsparcie będzie miało charakter regionalny. Przykładowo w Małopolsce dotacje dostaną tylko firmy mające tam swoją siedzibę lub oddział. Jednak jeżeli małopolska firma ma oddział np. w województwie podkarpackim, to występuje o dotację na Podkarpaciu.

Na pewno w nowych programach będzie trudniej o dotacje na zwykłe inwestycje, które polegają na zakupie środka trwałego. Natomiast znacznie łatwiej będzie o dotacje na inwestycje związane z dużym ryzykiem. Wszystko jednak okaże się w przeciągu najbliższych miesięcy. Obecnie są już ogłaszane pierwsze nabory, a to oznacza, że czas zacząć szukać swojego programu.