Kredyt technologiczny, czyli kredyt na innowacje dostępny w Twoim banku

dotacje dla firm 2015Dotacje ze środków unijnych działają głównie na zasadzie refundacji, co wiąże się z koniecznością wcześniejszego pozyskania kapitału potrzebnego do sfinansowania inwestycji. I tak mikro-, mali oraz średni przedsiębiorcy, którzy ubiegają się o dofinansowanie z  funduszy UE, czyniąc to przede wszystkim w najpopularniejszych wśród nich Regionalnych Programach Operacyjnych, mogą liczyć w zasadzie tylko na refundacje. Z punktu widzenia firm z sektora MŚP najkorzystniejsza byłaby sytuacja, gdyby na realizację projektu przekazywano pieniądze z góry (jak w wypadku kredytu), a w ramach uzyskania dofinansowania anulowano część zobowiązań przedsiębiorstwa. To oznaczałoby, że firma nie musi się martwić o źródło finansowania inwestycji, co zapewniłoby płynność realizacji planowanego projektu. Jednak dla wielu osób takie rozwiązanie wydaje się być utopijną wizją realizowania projektów rozwojowych, zwłaszcza w wypadku posiadania doświadczeń z dotacjami otrzymanymi na zasadzie refundacji. Mamy jednak dla MŚP świetną wiadomość. Zaprezentowany tutaj scenariusz to nie utopia, a realne możliwości. W końcu, Przedsiębiorco, będziesz mógł zrealizować inwestycje firmy nie musząc się martwić o źródło jej finansowania, a na dodatek znaczna część zobowiązań zostanie anulowana.

Kredyt technologicznyTo bardzo ciekawa alternatywa pozyskania dotacji. W metodzie tej ważną rolę odgrywa tzw. premia technologiczna wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu technologicznego. Inaczej określanego w PO IR 2014-2020 jako kredyt na innowacje technologiczne.

Poddziałanie 3.2.2 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, czyli tytułowy kredyt na innowacje technologiczne, polega na wspieraniu inwestycji dotyczących wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Według przepisów realizowana przez przedsiębiorcę inwestycja technologiczna musi opierać się na wytworzeniu nowego lub wyraźnie ulepszonego towaru, procesu bądź usługi przy pomocy nowej technologii zakupionej i wdrożonej dzięki środkom pozyskanym z kredytu technologicznego. Możliwe jest także wdrożenie własnej nowej technologii będącej alternatywą wobec jej zakupu od dostawcy zewnętrznego.

W praktyce oznacza to, że musimy mieć opracowaną technologię, nowy sposób wykonania dotychczasowego produktu lub usługi. Samo zgłoszenie danej technologi (np. do urzędu patentowego) potwierdza naszą technologię. Zwracamy tu uwagę, że musi to być nowatorska technologia. W dodatku od tego roku technologia nie musi być potwierdzona opinią o innowacyjności wystawioną przez jednostkę badawczą. Bank BGK sam zatrudni ekspertów, którzy ocenią naszą technologię oraz jej innowacyjność.

Dystrybucją środków w ramach kredytu technologicznego zajmuje się wspomniany Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego celem na 2015 rok jest rozdzielenie między przedsiębiorców ponad 300 mln złotych za pośrednictwem czternastu współpracujących banków. Przewiduje się jednak, że ww. pula przeznaczona na bieżący rok najprawdopodobniej długo nie ulegnie wyczerpaniu, bowiem zainteresowanie przedsiębiorców jest wyraźnie niższe niż to, które dotyczy konkursów na projekty inwestycyjne Regionalnych Programów Operacyjnych.

Warto wiedzieć, że korzyści płynące z kredytu technologicznego są naprawdę duże. Otóż Wnioskodawca może przede wszystkim liczyć na premię technologiczną udzielaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Premia ta stanowi częściową spłatę kredytu realizowaną na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej z Beneficjentem. W Małopolsce premia technologiczna takiego kredytu na wydatki inwestycyjne wyniesie 55% dla mikro- i małych firm oraz 45% dla średnich firm. Procentowo określony limit refundacji odnosi się do wartości kosztów kwalifikowanych i jest on ustalony dla każdego województwa oddzielnie. Natomiast maksymalny poziom dofinansowania związany z wykorzystaniem usług doradczych jest taki sam dla każdego województwa i wynosi 50%.

Należy mieć na uwadze również ograniczenia związane z wysokością udzielanej premii technologicznej, gdyż nie może ona przekroczyć 6 mln zł. Dodatkowo zagwarantowany przez przedsiębiorcę wkład własny musi stanowić minimum 25% wartości kwalifikowanych wydatków projektu. A kredyt technologiczny może zostać przeznaczony na:

  • zakup środków trwałych,
  • zakup gruntów i nieruchomości,
  • zakup wartości niematerialnych i prawnych,
  • instalację i uruchomienie maszyn oraz urządzeń.

Kredyt technologicznyNatomiast aby wydatki mogły być objęte premią technologiczną, muszą zostać poniesione po przyznaniu promesy premii technologicznej przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Wnioskodawca starający się o uzyskanie premii technologicznej będzie ponadto zobligowany do przedłożenia wraz z wnioskiem dokumentów potwierdzających nowość technologii będącej przedmiotem projektu oraz opisujących produkty i usługi będące wynikiem inwestycji technologicznej.

Sama procedura ubiegania się o premię technologiczną jest prostsza niż procedury dotyczące pozyskania i rozliczenia dotacji w wypadku innych działań. Wniosek o udzielenie kredytu na innowacje technologiczne należy złożyć w jednym z czternastu banków współpracujących z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Kredytu Technologicznego. Następnie w tym samym banku składa się wniosek do BGK o przyznanie premii technologicznej po wcześniejszym otrzymaniu promesy lub zawarciu wstępnej umowy odnośnie udzielenia kredytu technologicznego. Natomiast umowa o przyznanie premii technologicznej podpisywana jest po otrzymaniu przez BGK umowy kredytowej podpisanej z bankiem współpracującym. Jedynym minusem całego programu jest to, że firma musi mieć zdolność kredytową, bo bez kredytu w banku macierzystym nie otrzymamy premii technologicznej.

Ogłoszony konkurs Poddziałania 3.2.2 PO IR 2014-2020

Konkurs Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne został ogłoszony 3 listopada 2015 roku. Nabór wniosków na konkurs będzie prowadzony od 7 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016 roku. Wsparciem zostaną objęte projekty, które mają na celu wdrażanie innowacji technologicznych. Kwota przewidziana na dofinansowanie oscyluje w granicach 303 mln zł, a instytucją ogłaszającą konkurs jest Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Pozyskanie takiej dotacji niestety nie należy do najprostszych zadań, ale jest możliwe. Wszystko zależy od rodzaju inwestycji, jaką chcemy zrealizować. Pieniądze unijne czekają i warto z tego skorzystać.