Dofinansowanie unijne w Działaniu 2.5 RPO WŚ 2014-2020 – ogłoszono start naboru

Dofinansowanie unijnePrzedsiębiorcy z województwa świętokrzyskiego będą mogli otrzymać dofinansowanie unijne i zrealizować swoje projekty inwestycyjne, gdyż 29 marca 2016 roku startuje nabór, w którym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 będzie można pozyskać dotacje unijne na wdrażanie innowacyjnych projektów przez firmy z sektora MŚP z województwa świętokrzyskiego.

Nabór realizuje Oś priorytetowa 2. Konkurencyjna gospodarka w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP.

Dofinansowanie unijne będzie dostępne w naborze, który potrwa od 29 marca 2016 roku i potrwa do 29 kwietnia 2016 roku.

Co kwalifikuje się na dotację?

Świętokrzyskie MŚP w ramach tego naboru mogą wdrażać innowacyjne projekty inwestycyjne polegające m. in. na:

  • wdrażaniu wyników prac B+R lub nowoczesnych technologii dla potrzeb modyfikacji metody produkcji, bądź świadczenia usług,
  • wprowadzanie do oferty przedsiębiorstwa nowych usług i/lub produktów,
  • pozyskanie produktu cyfrowego koniecznego do wprowadzenia konkretnej e-usługi oraz przeszkolenie personelu,
  • wsparciu dla firm z sektora MŚP zwłaszcza w początkowym okresie rozwoju, szczególnie  w przypadku, gdy odnosi się to do regionalnej inteligentnej specjalizacji,
  • wprowadzaniu innowacji technologicznych i/lub organizacyjnych.

Wartość dotacji

W tym naborze pomoc udzielana jest zgodnie z zasadami pomocy de minimis, co oznacza, że firma może otrzymać maksymalnie 200 000 euro wsparcia, co przy kursie 1 EUR = 4 PLN, daje 800 000 zł dofinansowania!

Poziom dofinansowania

Poziom dofinansowania wynosi, aż 80%. Dlatego przy maksymalnym przyjęciu poziomu dofinansowania  w wysokości 800 000 zł, powoduje to, że budżet projektu realizowanego prze świętokrzyskie MŚP może wynosić, aż 1 000 000 PLN!

Budżet konkursu

Orientacyjny budżet, który ma na celu dofinansowanie unijne dla projektów świętokrzyskich MŚP, wynosi 80 000 000 PLN!

Dofinansowanie unijne dla świętokrzyskich MŚP

Świętokrzyskie firmy mogą aplikować o dotacje na swoje innowacyjne projekty inwestycyjne, gdyż 80% dofinansowania wydatków kwalifikowanych to bardzo dużo i pozwoli na wdrażanie ambitnych projektów, które uczynią firmy z regionu bardziej konkurencyjnymi. Dofinansowanie unijne – naprawdę warto!

Nasza firma specjalizuje się w zakresie opracowywania wniosków na dotacje unijne, jak i kompleksowej obsługi projektów.

W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu.