0

Ciekawe zmiany w działaniu programu „Paszport do eksportu”

Paszport do eksportuDoczekaliśmy się wreszcie zmian w programie PO IG Paszport do eksportu.  Obecnie program miała duże problemy z rozdaniem całej alokacji dostępnej w naborze. Przyczyną małego zainteresowania ze strony przedsiębiorców było wniesienie dużego wkładu własnego aby zrealizować inwestycje.

Pod koniec zeszłego roku po konsultacjach postanowiono zmienić założenia do programu z  korzyść dla potencjalnego beneficjenta.:

1. Zwiększenie maksymalnej kwoty dofinansowania projektu z 200 tys. złotych do 400 tys. złotych

2. Zwiększenie intensywności wsparcia wydatków z 50% do 75% kosztów kwalifikowanych

3. Wprowadzenie nowych kategorii działań i wydatków refundowanych, w szczególności:

– umożliwienie udziału Beneficjenta w charakterze wystawcy w międzynarodowych imprezach targowych, organizowanych na terenie Polski

– pokrycie kosztów funkcjonowania przedstawicieli przedsiębiorcy w zakresie promocji i reklamy na rynkach docelowych (w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy, z intensywnością refundacji 20%)

– organizacja misji gospodarczych potencjalnych partnerów zagranicznych przedsiębiorcy w siedzibie przedsiębiorcy w Polsce.

Czytaj dalej


0

Koniec dotacjii dla firm na lata 2014-2020

koniec dotacjiPotwierdziły się nasze przypuszczenia odnośnie przyszłych programów dla firm na lata 2014-2020. Ministerstwo Gospodarki będzie zmierzało do zastąpienia dotacji pożyczkami i kredytami preferencyjnymi, które będzie trzeba zwrócić w całości. Upiecze się jedynie firmą zamierzającymi prowadzić badania B+R. Zostaną tutaj dotacje ale poziom dofinansowania zostanie obniżony z 80%  do 50%.

Z mojego doświadczenia i tego co widzę na rynku mogę stwierdzić, że to bardzo złe rozwiązanie. Firmy jak potrzebuję kredytu to idą do banku i go załatwią go tak czy owak.  Wszystko zależy tutaj przede wszystkim od zdolności finansowej firmy i ich obrotu. W dotacjach było tak, że jak firma nie miała zdolności to startowała po dotacje i je dostawała bo liczyło się tutaj pomysł na inwestycje, a nie jej zdolność kredytowa. Firma potem udawała się do banku po kredyt lub korzystała z zaliczek w programie i tak finansowała inwestycje.

Czytaj dalej


0

Nowości w 2013 roku. Czy będą jeszcze dotacje?

Obecnie większość programów unijnych w tym roku zakończyła swoje działania z powodu wyczerpania środków. Obecnie instytucje wdrażające programy przeliczają dostępne alokacje środków unijnych i w zależności od ich wysokości zorganizują następne nabory.

Według naszych informacji potwierdzone zostały nabory do programów:

– PROW: Program 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw wystartuje w styczniu 2013 r. Dotacje dla inwestycji realizowanych na terenie wiejskim lub miast do 5 tys. mieszkańców. W programie można otrzymać maksymalnie 300 tys. zł dotacji.

– PO IG 6.1 Paszport do eksportu. Program wspiera firmy, które zamierzają szukać klientów na rynkach zagranicznych.  W ramach programu możemy otrzymać dotacje na targi, misje, wyszukiwanie klientów, reklamę, doradztwo w zakresie finansowania eksportu, certyfikaty itp.  Zakres wydatków jest tu dość szeroki. Wysokości dotacji wynosi tutaj  200 tys. zł. Program wystartuje w lutym  2013 r.

PO IG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Program finansuje działania mające na celu stworzenie sytemu elektronicznego ułatwiającego obieg dokumentów, informacji, zamówień itp z partnerami. Można tu otrzymać nawet 2 mln zł. Program wystartuje w marcu 2013 r.

Wyżej wymienione programy będą ostatnimi  jakie zostaną zorganizowane 2013 r. Nowe programy odbędą się w drugiej połowie 2014 r. Jeżeli jeszcze nie skorzystałeś z żadnego programu unijnego to masz jeszcze ostatnią możliwość  aby to zrobić.


0

Przedsiębiorco weź udział w szkoleniach! Spraw, by Twoja firma była o krok przed konkurencją!

Nowoczesna Małopolska  – Twoja szansa!

W dobie wysokiej konkurencji polskie przedsiębiorstwa podejmują szereg działań, by wyróżnić swoją ofertę na rynku. Firmy realizują nowe projekty, wdrażają innowacje, unowocześniają oferowane produkty i usługi tak, by jak najlepiej zaspokoić rosnące wymagania klientów. Szkolenia oferujące specjalistyczną wiedzę z zakresu zarządzania innowacjami, projektami oraz zarządzania środowiskowego zwiększają szanse firm na wygranie
z konkurencją.

Wielu przedsiębiorców pragnąc rozwijać firmy poszukuje rozwiązań, które pomogą im zdobyć bądź poszerzyć kwalifikacje i umiejętności w tych obszarach. W gąszczu ofert szkoleń i kursów bez wątpienia warto zwrócić uwagę na ciekawy projekt  Nowoczesna Małopolska www.nowoczesnamalopolska.pl, którego organizatorem jest Europejska Grupa Doradcza.

Organizatorzy postawili na mikro i małe firmy z Małopolski. Do udziału w szkoleniach zapraszają zarówno pracodawców jak i pracowników tych firm.

Czytaj dalej


0

Aktualizacja: Nabór do programu paszport do eksportu tylko do 16 listopada

Nabór do programu PO IG 6.1 rozpocznie się 29 października 2012 r.  i potrwa do 16 listopada 2012 r. O programie pisaliśmy już wielokrotnie na blogu. m. in.: Zakres wydatków w programie „Paszport do eksportu” oraz Dotacje na eksport. Nowe zasady.

Osoby zainteresowane startem w programie prosimy o kontakt.


0

PROW: Program 312 Tworzenie i rozwój mikroprzedsiebiorstw wystartuje jeszcze w tym roku.

Z nieoficjalnych informacji dowiedzieliśmy się, że program 312 wystartuje w grudniu tego roku. Wstępnie było wiadomo, że program miał wystartować wystartuje w IV kwartale. Ogłoszenie naboru to dobry sygnał aby już teraz rozpocząć przygotowania do naboru.

Krótkie przypomnienie na czym polegał program: Program dofinansowuje firmy już istniejące jaki i osoby, które chcą ją dopiero założyć. W Programie możemy otrzymać prawie 300 tys. zł dotacji.

Warunkiem  ubiegania się o dotacje jest realizowanie inwestycji na terenie wiejskim lub miasta do 5 tys. mieszkańców.

Aktualizacja: Start programu został przesunięty na styczeń 2013 r.


0

Dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z zakresu B+R.

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości od 6 lipca 2012 roku prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 2.2. „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych” dla przedsiębiorstw posiadających wyniki prac B+R. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą ubiegać się o dofinansowanie projektów do 700 tys. zł. Pula programu wynosi 13 066 095, 01 PLN.

Projekty polegające na inwestycji w środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne konieczne do wdrożenia wyników prac B+R, będą mogły ubiegać się o wsparcie. Maksymalnie do dnia 3 grudnia 2012 roku wszystkie zainteresowane osoby, powinny wypełnić wnioski o dofinansowanie korzystając z aplikacji elektronicznej RSI dostępnej na stronie MCP i wraz z kompletną dokumentacją dostarczyć do Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Maksymalny poziom dofinansowania projektów w wydatkach kwalifikowanych wynosi:

-70% dla projektów inwestycyjnych mikro i małych przedsiębiorstw,

– 60% dla projektów inwestycyjnych średnich przedsiębiorstw.

Czytaj dalej


0

MCP ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.2 , Schemat A – projekty badawcze .

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło 6 lipca konkurs na projekty badawcze. Program ma charakter otwarty (czyli program jest otwarty aż do wyczerpania środków ale nie dłużej niż 3 grudnia 2012r. ). O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty, które prowadzą działalność gospodarczą i zaliczają się do organizacji badawczych takich jak: jednostki naukowe, szkoły wyższe organizacje pozarządowe oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Głównym celem konkursu jest zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności firm, poprzez współpracę z szerokim zapleczem w sferze nauki i prac badawczo-rozwojowych. Projekty, które będą się kwalifikowały do wsparcia, muszą polegać na realizacji lub zakupie wyników badań naukowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych. Dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw do rozdysponowania przewidziane zostało ponad 10 mln złotych, lecz należy pamiętać, że dotacje dla firm działają na zasadzie refundacji, czyli najpierw realizujemy inwestycje, a potem otrzymamy zwrot z dotacji. Można ewentualnie wystąpić o płatności pośrednie.

Czytaj dalej

 
1

Dotacje na eksport. Nowe zasady

Jeżeli Twoja firma przymierza się do zdobycia rynków zagranicznych lub chce go rozwijać, to powinna zainteresować się programem PO IG 6.1 „Paszport do eksportu” organizowanym przez PARP. Pierwszy nabór zaczyna się już od 23 kwietnia 2012 r. W ramach programu możemy otrzymać dotacje na realizację projektów mających na celu zwiększenie udziału eksportu w całkowitej sprzedaży naszej firmy, zintensyfikowanie powiązań z zagranicznymi partnerami lub zwiększenie rozpoznawalności naszej marki handlowej i firmowej na rynkach zagranicznych.

W ramach Działania 6.1 „Paszport do eksportu” dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty realizowane razem w dwóch etapach:

I etap – przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu

W ramach I etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu przygotowanie Planu Rozwoju Eksportu poprzez zakup zewnętrznych usług doradczych. Plan Rozwoju Eksportu musi zostać przygotowany przed złożeniem wniosku na II ETAP o dofinansowanie całej inwestycji.

II etap – wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu

W ramach II etapu Działania 6.1 przewidziano dofinansowanie realizacji projektów mających na celu wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych. Okres wdrożenia Planu Rozwoju Eksportu w ramach II etapu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

Pieniądze z drugiego etapu możemy przeznaczyć na:

  1. Organizację i udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy,
  2. Organizację i udział w misjach gospodarczych za granicą,
  3. Doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,
  4. Doradztwo w zakresie opracowywania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach docelowych,
  5. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym,
  6. Uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki zagraniczne.

Szczegółową listę wydatków znajdą Państwo w innym naszym artykule : Zakres wydatków w programie „Paszport do eksportu”.

Czytaj dalej