0

Finansowanie eksportu przez firmę

Dotacje na promocje firmy

Przedsiębiorcy, którzy po analizie korzyści, które może przynieść działalność eksportowa, następnie powinni opracować zagadnienie. Właściwie napisany plan eksportu pozwala odnieść sukces oraz wzrost firmy poprzez rozwój eksportu. Plan eksportu jest elementem niezbędnym

Czytaj dalej

0

Koniec dotacjii dla firm na lata 2014-2020

koniec dotacjiPotwierdziły się nasze przypuszczenia odnośnie przyszłych programów dla firm na lata 2014-2020. Ministerstwo Gospodarki będzie zmierzało do zastąpienia dotacji pożyczkami i kredytami preferencyjnymi, które będzie trzeba zwrócić w całości. Upiecze się jedynie firmą zamierzającymi prowadzić badania B+R. Zostaną tutaj dotacje ale poziom dofinansowania zostanie obniżony z 80%  do 50%.

Z mojego doświadczenia i tego co widzę na rynku mogę stwierdzić, że to bardzo złe rozwiązanie. Firmy jak potrzebuję kredytu to idą do banku i go załatwią go tak czy owak.  Wszystko zależy tutaj przede wszystkim od zdolności finansowej firmy i ich obrotu. W dotacjach było tak, że jak firma nie miała zdolności to startowała po dotacje i je dostawała bo liczyło się tutaj pomysł na inwestycje, a nie jej zdolność kredytowa. Firma potem udawała się do banku po kredyt lub korzystała z zaliczek w programie i tak finansowała inwestycje.

Czytaj dalej


0

Dotacje dla średnich firm już od czerwca. Można otrzymać nawet 2 mln złotych

Po prawie dwóch latach przerwy rusza nabór dla średnich firm, czyli firm zatrudniających nie mniej niż 50 osób, ale nie więcej niż 250 osób. Nabór do programu rozpocznie się już w czerwcu. Program działa podobnie jak program dla mikroprzedsiębiorstw czy niedawno zakończony nabór dla małych firm. Różnica polega jedynie na wysokości dofinansowania, która tutaj wynosi 2 mln zł.  Minusem dla średnich firm jest mniejszy poziom dofinansowania – 30% wartości inwestycji. Jak to zrozumieć: realizujemy inwestycje na poziomie 5 mln zł – w takim wypadku nasza firma może liczyć na wsparcie w wysokości 1,5 mln zł. Można powiedzieć 30% to nie dużo, ale w skali przedsiębiorstwa, które i tak zrealizuje inwestycję 1,5 mln zł jest już kwotą znaczącą.

Czytaj dalej


0

Rodzaje inwestycji objęte kredytem technologicznym

Kredyt technologiczny, Działanie 4.3 PO IG 2007-2013, jest atrakcyjną formą pomocy publicznej dla przedsiębiorców na realizację inwestycji, których przedmiotem jest wdrożenie innowacyjnej technologii. W jego ramach firmy mogą ubiegać się o kredyt z tzw. premią technologiczną na spłatę zaciągniętego zobowiązania finansowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Innymi słowy Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca większość kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę ( ale nie więcej niż 4 mln zł) w związku z realizowanym projektem. Jednak nie wszystkie rodzaje inwestycji kwalifikują się do sfinansowania w ramach kredytu technologicznego. W tym artykule postaramy się przybliżyć jakie przedsięwzięcia są zgodne z wytycznymi Działania 4.3 i mogą zostać sfinansowane kredytem z premią technologiczną.

Podstawowe znaczenie dla określenia kwalifikowalności inwestycji w ramach kredytu technologicznego jest jej przedmiot. Wsparcie finansowe w Działaniu 4.3 PO IG przeznaczone jest na realizację projektów związanych z wdrożeniem nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Należy przy tym pamiętać, że kredyt nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Czytaj dalej


0

Dotacje w zasięgu Twojej ręki. Napisz lub zadzwoń.

Firma Mikrokonsulting zajmuje się wspieraniem i przygotowywaniem dokumentacji projektów pod program unijne. Dotychczas nasza firma pozyskała 18,4 mln zł dotacji unijnej dla firm. Z każdym miesiącem ta kwota się powiększa…

Jeżeli chcą Państwo porozmawiać o swojej inwestycji, to wystarczy, że się Państwo z nami skontaktują:

telefonicznie – 793 024 625 lub mailowo – biuro@rozwijamyfirme.pl.

Na początku współpracy zawsze analizujemy, czy dana  inwestycja ma szansę na otrzymanie dotacji. Jeżeli tak, to doradzimy, z jakiego programu najlepiej tutaj skorzystać. Jeżeli wspólnie stwierdzimy, że są duże szanse na otrzymanie dotacji, to nasza firma podejmie się wykonania odpowiedniej dokumentacji.

Wystarczy zadzwonić lub napisać i powołać się na serwis RozwijamyFirme.pl. Można też umówić się na spotkanie w naszym biurze pod adresem Kielecka 2/34, 31-526 Kraków. Jednak prosimy o umówienie się na konkretną godzinę.

Zapraszamy do współpracy.


0

Przygoda z dotacjami krok po kroku

Niniejszy artykuł poświęcony jest przedstawieniu krok po kroku wszystkich szczebli, które trzeba przejść, aby realnie otrzymać dotację unijną.

I  ETAPzłożenie wniosku o dofinansowanie

Diagnoza Przedsiębiorstwa -> Planowanie inwestycji -> Wybór programu -> Przygotowanie dokumentacji projektowej -> Złożenie wniosku o dofinansowanie.

Każdy Przedsiębiorca w pierwszej kolejności musi przeprowadzić diagnozę swojej działalności oraz planowanej inwestycji – najczęściej dokonuje jej wspólnie z firmą doradczą. Analiza ta pozwala wybrać najkorzystniejszy i odpowiedni pod względem formalnym program, w ramach którego możliwe jest jej zrealizowanie. Konieczne jest zapoznanie się z wymogami programu oraz regulaminem naboru, tak aby w możliwie jak najlepszy sposób przygotować dokumentację projektową oraz zgromadzić szereg niezbędnych załączników do wniosku o dofinansowanie (aktualne dokumenty rejestrowe, dokumenty finansowe, oferty na zakup sprzętu, kosztorysy i projekty budowlane jeśli tego dotyczy inwestycja). Bardzo ważne jest śledzenie terminów naborów, gdyż na złożenie dokumentów wskazane konkretne terminy.

Czytaj dalej


0

Fundusze Poręczeń Kredytowych

Ciekawym rozwiązaniem może być także skorzystanie z poręczeń kredytowych, przede wszystkim w sytuacji, gdy mimo iż Twoja firma ma zdolność kredytową, nie ma czym poręczyć zaciąganego kredytu lub pożyczki. Podobnie jak Regionalne Fundusze Pożyczkowe, również Fundusze Poręczeń Kredytowych są instytucjami non profit, czyli takimi, które z założenia nie mają przynosić zysku. Także i one są dotowane ze środków budżetu państwa i pieniędzy unijnych. Głównym zadaniem funduszy poręczeń kredytowych jest ułatwienie przedsiębiorcom dostępu do kredytów bankowych oraz pożyczek na prowadzenie działalności gospodarczej.

Zadaniem funduszy jest udzielanie poręczeń na zobowiązania finansowe tym przedsiębiorcom, którzy posiadają zdolność kredytową, nie posiadają natomiast wymaganych przez instytucję finansującą zabezpieczeń. Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu lub pożyczki (z FPK możesz skorzystać także, gdy chcesz zaciągnąć pożyczkę z Regionalnego Funduszu Pożyczkowego). W niektórych przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo. W zależności od funduszu poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na:

– rozszerzenie działalności,

– finansowanie inwestycji,

– finansowanie działalności gospodarczej,

– wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,

– tworzenie nowych miejsc pracy itp.

Czytaj dalej


0

Regionalne Fundusze Pożyczkowe

Podstawą rozpoczęcia wszelkich inwestycji w firmie jest kapitał. Często komercyjne banki odmawiają przedsiębiorcom przyznania kredytów inwestycyjnych, bo nie są one w stanie udokumentować własnej wiarygodności kredytowej lub nie posiadają majątku, który mógłby stanowić zabezpieczenie kredytu. Dlatego też specjalnie z myślą o mikro i małych przedsiębiorcach utworzone zostały Regionalne Fundusze Pożyczkowe.

Regionalne Fundusze Pożyczkowe to przedsięwzięcia współfinansowane z budżetu państwa oraz środków unijnych, dzięki którym można uzyskać pożyczkę na wszystko, co związane jest z działalnością gospodarczą. Są one szczególnie przydatne, gdy firma chce zdobyć niskooprocentowane środki obrotowe na finansowanie bieżącej działalności.

Maksymalna kwota jaką może uzyskać Twoja firma to 120 tysięcy złotych. W większości przypadków wymagany jest wkład własny w wysokości minimum 20% całkowitej wartości przedsięwzięcia, przy czym często nie ma wymogu, aby wkład własny stanowiły pieniądze. Maksymalny okres spłaty uzależniony jest od konkretnego funduszu. Zazwyczaj wynosi on od 24 do 60 miesięcy, a zależy m.in. od celu pożyczki, np. pożyczka na cele obrotowe może być przyznana na krótszy czas niż pożyczka na cele inwestycyjne. Dopuszczalne są także karencje w spłacie od jednego do sześciu miesięcy, co oznacza iż pożyczkę można spłacać dopiero po np. 6 miesiącach od jej zaciągnięcia (w okresie karencji spłaca się wyłącznie odsetki za dany miesiąc od udzielonej pożyczki).

Częstym warunkiem jest obowiązek prowadzenia działalności gospodarczej przez cały okres spłaty pożyczki, a wynika to z faktu, iż środki zakupione z pieniędzy uzyskanych w ramach pożyczki muszą być używane wyłącznie do celów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Oprocentowanie pożyczek śmiało można uznać za niskie, bowiem są one dotowane ze środków budżetu państwa i Unii Europejskiej. W skali roku wynosi ono przeciętnie od 3% do 9% i jest uzależnione od konkretnego funduszu.

Czytaj dalej


0

Kredyt inwestycyjny jako źródło finansowania rozwoju przedsiębiorstwa

Planując swój dalszy rozwój, przedsiębiorstwa napotykają najczęściej na istotne bariery finansowe. Najczęściej ma to miejsce w początkowym okresie działalności, gdy firma nie ma jeszcze wypracowanych zysków, a wszystkie wcześniej zgromadzone i zdobyte nakłady zostały już zainwestowane. Możliwości zewnętrznego finansowania są różnorodne i zależą od wielu czynników. Jednym ze sposobów zdobycia kapitału niezbędnego do realizowania zamierzonych celów są oferowane przez banki kredyty inwestycyjne.

Przeznaczenie
Kredyt inwestycyjny jest przyznawany kredytobiorcy na finansowanie przedsięwzięć, których celem jest modernizacja i zwiększenie wartości majątku trwałego firmy. Może zostać przeznaczony na dwa rodzaje działań:
1) inwestycje związanie z rzeczowym majątkiem trwałym takie jak np. zakup maszyn i urządzeń czy dokonanie ich modernizacji, zakup środków transportu, budowa nowej linii technologicznej, zakup nieruchomości, budowa i remont obiektów itp.;
2) inwestowanie w wartości niematerialne i prawne np. licencje, oprogramowanie komputerowe, prawa autorskie, znaki towarowe, badania rozwojowe związane z nowymi wyrobami, koncesje, papiery wartościowe itp.

Przygotowanie
Ubiegając się o kredyt inwestycyjny musimy mieć określony cel. Należy przygotować specyfikacje i cennik planowanych inwestycji, a przy dużych inwestycjach także biznesplan. Powinniśmy określić wielkość kapitału, o który chcemy się ubiegać, czas i wysokość rat, które będą najlepiej dopasowane do możliwości naszego przedsiębiorstwa, zabezpieczenia będące gwarancją dla banku oraz wkład własny w inwestycje. Dodatkowo szacujemy czas, po jakim inwestycja zacznie przynosić zyski, które posłużą nam na spłatę zaciągniętego kredytu.

Czytaj dalej