0

Nie dostałeś jeszcze dotacji?

Ostatni dzwonek wybił dla firm ubiegających się o dotacje. W tym roku kończą się ostanie pule unijnych pieniędzy do rozdania dla firm. Dlatego firma Mikrokonsulting zaprasza do współpracy firmy planujące ubieganie się o dotacje unijne. Posiadamy prawie pięcioletnie doświadczanie i dotychczas nasza firma pozyskała 19,2 mln zł dotacji unijnej dla firm. Z każdym miesiącem ta kwota się powiększa…

Jeżeli Twoja firma chce ubiegać się o dotacje, a nie wie od czego zacząć prosimy o kontakt:

telefonicznie – 793 024 625 lub mailowo – biuro@rozwijamyfirme.pl

Na początku współpracy zawsze analizujemy, czy dana  inwestycja ma szansę na otrzymanie dotacji. Jeżeli tak, to doradzimy, z jakiego programu najlepiej tutaj skorzystać. Jeżeli wspólnie stwierdzimy, że są duże szanse na otrzymanie dotacji, to nasza firma podejmie się wykonania odpowiedniej dokumentacji.

Wystarczy zadzwonić lub napisać i powołać się na serwis RozwijamyFirme.pl. Można też umówić się na spotkanie w naszym biurze pod adresem Kielecka 2/34, 31-526 Kraków.

Zapraszamy do współpracy.


0

Ostani nabór dla firm z małopolski ogłoszony

W dniu wczorajszym został ogłoszony przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości nabór dla małych firm. Będzie to trzecia i jednocześnie ostania edycja konkursu, z powodu wyczerpania środków dostępnych w programie.

Wspominany nabór przeznaczony jest dla przedsiębiorstw mających siedzibę lub planujących inwestycję w województwie małopolskim, zatrudniających nie mniej niż 10 osób, ale nie więcej niż 50 osób.

W ramach programu możemy otrzymać maksymalnie 1 mln zł dotacji. Przypominam tutaj, że program działa na zasadzie refundacji, co oznacza, że dopiero po zrealizowaniu inwestycji otrzymamy zwrot poniesionych kosztów. W Małopolsce stopa refundacji wynosi 40% lub 45% i zależy do wskaźnika przedsiębiorczości w danym powiecie. Wyższa stopa zwrotu dotyczy przedsiębiorców z powiatów: dąbrowskiego, brzeskiego, tarnowskiego (bez miasta Tarnów), limanowskiego, nowosądeckiego (bez miasta Nowy Sącz) i gorlickiego. Wyższy poziom refundacji ma zachęcić przedsiębiorców funkcjonujących na obszarach wskazanych powiatów do podnoszenia własnej konkurencyjności, a tym samym do zwiększania stopnia przedsiębiorczości i zmniejszania bezrobocia w danym regionie.

Poniższe przykłady pozwolą zrozumieć proces obliczania dotacji.

Przykład 1: Firma ma w planach projekt inwestycyjny, którego przedmiotem jest budowa hali oraz zakup maszyn produkcyjnych. Wartość całej inwestycji to 1,5 mln złotych. Wielkość dotacji w tym wypadku wyniesie 600 tys. zł (1,5 mln zł x40%). Przyznaną dotację firma otrzyma dopiero po zrealizowaniu inwestycji, w oparciu o faktury VAT i rachunki dokumentujące poniesienie wydatków.

Czytaj dalej


0

Zmiany w dotacjach od roku 2014. Koniec z dotacjami

Ostatnio w mediach pojawiło się wiele informacji, że od następnego okresu programowania funduszy unijnych na okres 2014-2020 nie będzie już dotacji dla firm. Mają one zostać zastąpione przez preferencyjne pożyczki na inwestycje, które trzeba będzie zwrócić. Niestety jest to prawda.

Obecnie firma otrzymuje od 40% do 70% zwrotu wydatków poniesionych z tytułu realizowanej inwestycji. Warunkiem jest  istnienie firmy na rynku przynajmniej trzy lata. Od roku 2014 zamiast dotacji na tego typu inwestycje otrzymamy pożyczkę, którą będziemy musieli z czasem oddać w całości.

Moim zdaniem wybór preferencyjnych pożyczek to złe rozwiązanie. Na rynku funkcjonują już obecnie fundusze pożyczkowe udzielające takiego wsparcia. Ponadto firmy mogą uzyskać pożyczki na dość preferencyjnych warunkach w bankach komercyjnych. Poza tym, jeżeli w procesie ubiegania się o pożyczki utrzymana zostanie obecna dokumentacja, to przedsiębiorcom najzwyczajniej nie będzie się chciało startować w konkursach o środki unijne. Dokumentacja pod projekt unijny to minimum około 100 stron tekstu i różnych tabelek. Powstaje zatem pytanie: komu będzie się opłacało starać o taką pożyczkę przy takiej dokumentacji, jeżeli pod kredyt wystarczy dostarczyć jedynie bieżące wyniki finansowe firmy?

Na pocieszenie powiem, że obecnie trwają konsultacje  w tej sprawie między resortami, które rozwiązanie należy wybrać, pożyczki czy dotacje? Miejmy nadzieje, że będą to dotacje bezzwrotne, inaczej w tym roku (ponieważ kończą się już środki w programach) będą to ostanie dotacje dla firm do roku 2020.


0

Rodzaje inwestycji objęte kredytem technologicznym

Kredyt technologiczny, Działanie 4.3 PO IG 2007-2013, jest atrakcyjną formą pomocy publicznej dla przedsiębiorców na realizację inwestycji, których przedmiotem jest wdrożenie innowacyjnej technologii. W jego ramach firmy mogą ubiegać się o kredyt z tzw. premią technologiczną na spłatę zaciągniętego zobowiązania finansowaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Innymi słowy Bank Gospodarstwa Krajowego spłaca większość kredytu zaciągniętego przez przedsiębiorcę ( ale nie więcej niż 4 mln zł) w związku z realizowanym projektem. Jednak nie wszystkie rodzaje inwestycji kwalifikują się do sfinansowania w ramach kredytu technologicznego. W tym artykule postaramy się przybliżyć jakie przedsięwzięcia są zgodne z wytycznymi Działania 4.3 i mogą zostać sfinansowane kredytem z premią technologiczną.

Podstawowe znaczenie dla określenia kwalifikowalności inwestycji w ramach kredytu technologicznego jest jej przedmiot. Wsparcie finansowe w Działaniu 4.3 PO IG przeznaczone jest na realizację projektów związanych z wdrożeniem nowej technologii stosowanej na świecie nie dłużej niż 5 lat oraz uruchomienie na jej podstawie wytwarzania nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług. Należy przy tym pamiętać, że kredyt nie może być udzielany na zakup, leasing lub wynajem środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

Czytaj dalej


0

Kontrola projektu, nie taka straszna jak ją malują…

Kontrola z realizacji projektu to ostatni etap na drodze do otrzymania dofinansowania. Dokonywana jest przez Zespoły ds. monitoringu i kontroli Instytucji Pośredniczącej II stopnia, którą np. w Małopolsce jest Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości. Pojawia się zawsze w momencie gdy dokonano już pozytywnej oceny  wniosku o płatność, czyli wstępnego, formalnego i merytorycznego zaakceptowania go. Jest ona niezbędna do ostatecznej jego weryfikacji. Dopiero po wydaniu pozytywnej informacji pokontrolnej możliwa będzie wypłata dofinansowania.

Pracownicy Zespołu na przynajmniej tydzień przed planowaną kontrolą powiadamiają Beneficjenta o zamierzonym terminie kontroli i wzywają do przygotowania niezbędnych oryginałów dokumentów związanych z projektem. Są nimi m. in.:

– faktury -> opisane w prawidłowy i trwały sposób,

– protokoły odbioru, umowy z Wykonawcami, wyciągi bankowe, oświadczenia itp.

– dokumenty księgowe: ewidencja środków trwałych, księga przychodów i rozchodów, rejestr VAT, wydruki z kont (dla pełnej księgowości) – > sprawdzane będzie pochodzenie numeru ewidencyjnego na fakturze,

Czytaj dalej


0

Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia cz. 2

Dziś kontynuujemy opis działania programu  6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samo zatrudnienia. Pod uwagę weźmiemy omówienie konkretnych instytucji działających w Małopolsce. Dla przypomnienia: Program 6.2 skierowany jest do osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo oraz pracujących, którzy mają innowacyjny, konkurencyjny pomysł na działalność gospodarczą. Podstawowym kryterium udziału w konkursie jest złożenie w odpowiednim terminie, podanym przez konkretną instytucję, wniosku rekrutacyjnego. Jest on naszym tzw. „paszportem” dostania się do czołówki, która bierze udział w następnych etapach. Dzięki wypełnieniu wniosku dostajemy punkty, które decydują o naszej pozycji na liście wybrańców. Dodatkowe punkty rekrutacji przydzielane są również wg wymagań ustalonych w programie danej instytucji. Preferencje do udzielenia rekrutacji także określane są indywidualnie wg placówki. Przykład: w Instytucie Przedsiębiorczości „Prymus” dodatkowe punkty podczas rekrutacji dostaną osoby z powiatów: dąbrowskiego, tarnowskiego, gorlickiego, nowosądeckiego, limanowskiego, brzeskiego, bocheńskiego, proszowickiego, miechowskiego, a preferencje do rekrutacji mają osoby do 25 roku życia (zarówno kobiety jak i mężczyźni) oraz kobiety (niezależnie od wieku). Należy zapoznać się z wymaganiami danej instytucji. Warunkiem konicznym do przystąpienia do konkursu jest założenie oraz prowadzenie działalności zgodnej z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Małopolskiego 2007-2013.

Czytaj dalej


0

Czas na eksport… Ruszył nabór dla firm

Od 21 lutego można składać dokumentacje dla firm zamierzających eksportować (lub już eksportujące) swoje towary lub usługi na rynki zagraniczne. Więcej o programie można przeczytać w naszym artykule „Dotacje na rozwój polskiego eksportu”, który w pełni opisuje działania programu.

Program PO IG 6.1 „Paszport do eksportu” pozwala sfinansować wydatki związane np. udziałem w zagranicznych w targach, pozyskaniem klientów, partnerów biznesowych, czy organizacji misji do Chin. Dokładny zakres wydatków jakie można ponieść, a tym samym sfinansować z dotacji można przeczytać drugim artykule  Zakres wydatków w programie „Paszport do eksportu”.

Jeżeli Państwa firma byłaby zainteresowana wzięciem udziału w programie to zapraszamy do kontaktu z doradcami serwisu RozwijamyFirme.pl

Tel: 793 024 625 lub na e-mail:  biuro@rozwijamyfirme.pl

Jest jeszcze czas na złożenie pełnej dokumentacji na pierwszy lub drugi etap. Nabór kończy się z dniem 11 marca 2011. roku.


0

Rozkład jazdy dotacji na najbliższe trzy miesiące

W najbliższym czasie czeka nas kilka ciekawych naborów. W pierwszej kolejności starują Programy Operacyjne z Innowacyjnej Gospodarki:

– PO IG Działanie 6.1 Paszport do eksportu. Data naboru: od 21.02.2011 do 11.03.2011. O programie piszemy tutaj

– PO IG Działanie  1.4 Wsparcie projektów celowych Data naboru: od 07.03.2011 do 08.04.2011. O programie piszemy tutaj

– PO IG Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. Data naboru: od 04.04.2011 do 29.04.2011. O programie piszemy tutaj

W drugiej kolejności idą organizowane przez Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości nabory dla:

– RPO Małopolska, Działanie 2.2 A „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”. Nabór dla mikro, małych i średnich  firm. Data naboru: od 15 lutego 2011 do 17 marca 2011 . O programie piszemy tutaj

– RPO Małopolska, Działanie 2.1 Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw. Nabór dla małych firm. Data naboru: marzec/kwiecień 2011, O programie piszemy tutaj

Obecnie prowadzone są jeszcze nabory organizowane w systemie otwartym, czyli programy, w których alokacja  środków unijnych jeszcze się nie skończyła. Do tych programów możemy zaliczyć:

– RPO Małopolska, Działanie 2.2 „Wsparcie komercjalizacji badań naukowych”. Nabór dla mikro, małych i średnich  firm. O programie piszemy tutaj.

– Kredyt Technologiczny. PO IG Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Nabór dla mikro, małych i średnich  firm. O programie piszemy tutaj.


2

Zakres wydatków w programie „Paszport do eksportu”

Celem działania programu 6.1 Paszport do eksportu  jest poprawienie i wzmocnienie pozycji polskiej gospodarki poprzez promocję Polski jako atrakcyjnego partnera gospodarczego i miejsca nawiązywania wartościowych kontaktów handlowych, a także zwiększenie wielkości polskiego eksportu oraz zwiększenie liczby przedsiębiorców prowadzących działalność eksportową. O programie już pisaliśmy w poprzednim artykule. Dziś zajmiemy się analizą szczegółową wydatków jakie można ponieść w ramach wspomnianego programu.

W ramach Działania 6.1 Paszport do eksportu możesz uzyskać dofinansowanie na dwa typy projektów realizowane w dwóch kolejnych etapach:

1) I etap – usługi doradcze w zakresie przygotowania Planu rozwoju eksportu:

– analizy pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa oraz wskazanie rynków docelowych działalności eksportowej;

– badania wybranych rynków docelowych, analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp produktu lub usługi przedsiębiorcy do wybranych rynków;

– wskazania i uzasadnienia wyboru co najmniej dwóch działań, o których mowa w pkt 2 , które realizowane będą przez przedsiębiorcę w celu wejścia na wybrane rynki.

2) II etap – wdrożenie opracowanego w I etapie Planu rozwoju eksportu, przy wykorzystaniu co najmniej dwóch z poniższych działań:

Czytaj dalej


0

PROW: Nabory dla firm z obszarów wiejskich już wkrótce

Niedawno odbyła się konferencja ministra rolnictwa oraz prezesa ARIMR-u odnośnie priorytetów programu PROW na rok 2011. Agencja jest instytucją, którą nie posiada rocznego harmonogramu naborów.  Terminy składania wniosków przeważnie są podawane na jeden lub dwa miesiące przed rozpoczęciem ich przyjmowania.  W takim wypadku bardzo łatwo jest przegapić start określonego programu biorąc pod uwagę fakt, że nabory do niego potrwają np. 10 dni.

Wstępnie ustalono okres naboru do programu PROW podprogram 312 “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”. Według planów nabór odbędzie koło lipca 2011 roku.

Dla przypomnienia program “Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” udziela dotacji w formie zwrotu 50% poniesionych wydatków inwestycyjnych, ale nie więcej niż 300 tys. złotych dotacji. W ramach programu  o wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność niezwiązaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich.