Plan rozwoju eksportu i jego znaczenie przy dotacji na działania eksportowe

Plan Rozwoju eksportuPlan rozwoju eksportu jest ważnym elementem procesu internacjonalizacji przedsiębiorstwa. Kiedy firma decyduje się wejść ze swoją ofertą na rynki zagraniczne musi znaleźć odpowiedź na wiele pytań. Po wstępnej analizie potwierdzającej słuszność ukierunkowania się na eksport należy opracować Plan rozwoju eksportu. Określa on krok po kroku sposób wejścia na rynek międzynarodowy, dlatego odpowiednio przygotowany umożliwia skuteczne wdrożenie planów eksportowych przedsiębiorstwa.

Dodatkowo Plan rozwoju eksportu jest tak ważny, gdyż stanowi podstawowy, kluczowy załącznik wniosku o dofinansowanie w naborach z dotacjami na internacjonalizacje.  Zawiera około 50% informacji wymaganych we wniosku. Jego rzetelne opracowanie zajmuje od 4 do 6 tygodni, dlatego należy o jego przygotowaniu pomyśleć dużo wcześniej, niż z początkiem rozpoczęcia naboru w konkretnym programie z dotacjami na eksport. Wcześniejsze jego przygotowanie pozwoli zaplanować dokładne działania i pozyskać unijną dotację na ekspansję na rynek zagraniczny.

Bardzo ważne jest to, aby zlecić wykonanie takiego Planu rozwoju eksportu zewnętrznej firmie doradczej.

Po pierwsze dlatego, że posiada ona doświadczenie w tym zakresie i patrzy z boku na przedsiębiorstwo. Może dzięki temu zaproponować nowe pomysły i koncepcje, które odbiegają od standardowych, szablonowych rozwiązań stosowanych w danej firmie.

Po drugie, opracowanie PRE przez firmę zewnętrzną, jest warunkiem koniecznym ubiegania się o wsparcie finansowe działań eksportowych ze środków Unii Europejskiej.

Plan rozwoju eksportu należy przygotować dużo wcześniej, ponieważ:

  • dotacje na Plan rozwoju eksportu można otrzymać na PRE już sporządzony, a nie planowany do opracowania; jak już wspomniano dobry PRE wymaga czasu od około 4-6 tygodni, więc z chwilą ogłoszenia naboru jest już za późno,
  • jeżeli nabór na dotacje na działania eksportowe zawarte i uzasadnione w PRE odbędzie się równolegle do konkursu na dotacje na Plan Rozwoju Eksportu, a firma dopiero wówczas zleci jego opracowanie, wówczas przedsiębiorca bez tej strategii eksportowej straci możliwości w ogóle zabiegania o dotacje na internacjonalizacje w tym konkretnym naborze, a nie warto czekać na ogłoszenie następnych naborów, tylko wystartować w najbliższym,

Przedsiębiorcy z Małopolski będą mogli już wkrótce aplikować o dotacje na Plan rozwoju eksportu i działania eksportowe w poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP MRPO na lata 2014-2020.

Natomiast podkarpackie MŚP o dofinansowanie Planu rozwoju eksportu i działań związanych z internacjonalizacją będą wnioskowali niebawem w działaniu 1.2 Internacjonalistyczna MŚP PO PW na lata 2014-2020.

Plan rozwoju eksportu – o czym mówi ?

Plan rozwoju eksportu (PRE) zawiera w sobie treści odnoszące się do m. in.:

  • sytuacji przedsiębiorstwa
  • wytypowania i poddania analizie planowanych zagranicznych rynków docelowych
  • analizy otoczenia konkurencyjnego
  • działań, które będą prowadzone na planowanych rynkach docelowych
  • strategie eksportowe ( odnośnie np. marketingu czy dystrybucji)
  • harmonogram działań oraz źródła ich finansowania

Plan rozwoju eksportu dla Państwa firmy

Warunkuje skuteczne wdrożenie eksportu oraz późniejszą możliwość pozyskania dotacji na działania eksportowe. Warto mieć rzetelnie opracowany PRE, aby następnie czerpać korzyści z dotacji na internacjonalizacje. Nie ma na co czekać i odkładać planów eksportowych na później, tylko startować w najbliższym naborze na dofinansowanie eksportu!

Nasza firma posiada doświadczenie oraz oferuje usługi w zakresie tworzenia PRE oraz wniosków o dofinansowanie.

W przypadku pytań zapraszamy Państwa do kontaktu.