0

Jak planować inwestycję z wykorzystaniem unijnych środków.

Przedsiębiorcy ubiegający się o dotacje unijne na rozwój firmy przed przystąpieniem do jakichkolwiek działań powinni wszystko szczegółowo zaplanować. Pozwoli to uniknąć błędów i rozczarowania związanego z koniecznością zwrócenia dotacji.

Jak zatem zaplanować inwestycję aby pozyskać dotację i z sukcesem zrealizować inwestycję? Poniżej znajdziesz kilka praktycznych wskazówek:

1. Inwestycja. Na początku należy dokładnie przeanalizować całą inwestycję, jej wielkość, charakter, planowane wydatki i terminy realizacji.

2. Program. Znajomość charakteru inwestycji pozwoli nam wybrać odpowiedni program wsparcia. Z Programu Rozwój Obszarów Wiejskich (PROW) zwykle będą korzystały mikro przedsiębiorstwa zarejestrowane i realizujące inwestycję na wsi lub w mieście do 5 tyś mieszkańców. Małe i średnie przedsiębiorstwa zlokalizowane na obszarze wiejskim oraz wszystkie pozostałe firmy zarejestrowane lub realizujące inwestycję w mieście podlegają pod Regionalne Programy Operacyjne. W przypadku dużych inwestycji powyżej 8 mon zł lub inwestycji z zakresu e-biznesu firmy mogą ubiegać się o dotacje z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

3. Projekt. Po wyborze odpowiedniego programu czas na przygotowanie dokumentów konkursowych. Dokumentacja ta obejmuje zwykle wniosek o dofinansowanie, biznesplan oraz załączniki (np. wypis z ewidencji działalności gospodarczej lub KRS, dokumenty środowiskowe, oświadczenia, wyceny i kosztorysy, pełnomocnictwa, informacje o uzyskanej pomocy publicznej). Dokumentację konkursową należy opracować na podstawie podanej Instrukcji oraz zgodnie z dokumentami krajowymi i unijnymi dotyczącymi pomocy inwestycyjnej. Opracowanie dobrego projektu (w zależności od jego charakteru) trwa od 1 do 2 miesięcy.

Czytaj dalej


0

Dotacje dla firm na wsi. Nabory już od 28 czerwca

W najbliższym czasie od 28 czerwca do 9 lipca 2010 odbędzie się składanie wniosków o dotacje na inwestycje realizowane na terenie wiejskim.

Jeżeli Twoja firma planuje wzięcie udziału w programie PROW 312 „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” to możemy przygotować dla Twojej firmy komplet dokumentów związanych z ubieganiem się o taką dotację.

Oferujemy kompleksowe usługi związane z pozyskiwaniem dotacji unijnych dla firm:

 • doradzamy w zakresie programu, inwestycji,
 • identyfikujemy najbardziej korzystne źródła finansowania inwestycji,
 • przygotowujemy wnioski, biznesplany i wszelkie niezbędne dokumenty,
 • cały czas monitorujemy sytuacje, aż do otrzymania decyzji,
 • nasza skuteczność w programie wynosi 90%.

Wystarczy do nas  zadzwonić lub napisać i zapytać o program:

Serwis RozwijamyFirme.pl

Tel: 793 024 625

E-mail: biuro@rozwijamyfirme.pl

Zapraszamy do współpracy.


0

Dotacje unijne nie dla każdego

Dotacji nie można ot tak sobie zdobyć. Nikt nie da nam dotacji za przysłowiowe „piękne oczy”. Podstawowe dokumenty to zawsze wniosek oraz biznes plan naszej inwestycji narzucony przez określony program. Bez tego ani rusz… W dodatku, aby wypełnić taką dokumentacje trzeba dokładnie zapoznać się z programem oraz przygotować szereg różnych dziwnych załączników, które po wydrukowaniu stanowią później w większości materiał na makulaturę. W dodatku konkurencja nie śpi… Oni także ubiegają się o dotacje, a ty?

W każdym programie jest konkurs, czyli ten, kto ma lepiej przygotowany projekt, ma większe szanse na uzyskanie pieniędzy. Najważniejsze przy ubieganiu się o dotacje to dopasowanie własnej inwestycji do programu, z którego chcemy skorzystać. Wszystkie programy są skierowane do konkretnego profilu inwestycji np. na e-biznes czy też inwestycji realizowanych na terenach wiejskich. Naszą inwestycję musimy dostosować do konkretnego programu, a nie odwrotnie, co bardzo często ma miejsce wśród osób szukających dotacji. Wybierając program musimy zapoznać się z jego wytycznymi. Zawsze przy ogłoszeniu naboru podawane są warunki prowadzenia naboru, co jest celem programu, jakie projekty są mile widziane, co można kupić za dotacje itp. Oczywiście wszystko napisane urzędniczym językiem, ale przy odpowiedniej dawce samozaparcia da się wydedukować mnóstwo rzeczy.

Czytaj dalej


0

Wkrótce nabór wniosków na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”

W dniu dzisiejszym prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosił, że przyjmowanie wniosków o dofinansowanie w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, finansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, rozpocznie się w dniu 28 czerwca i potrwa do 9 lipca 2010 roku.

O wsparcie mogą ubiegać się osoby fizyczne i prawne planujące utworzenie lub rozwinięcie firm prowadzących działalność niezwiązaną z rolnictwem, na obszarach wiejskich. Możliwe jest także skorzystanie w pewnych warunkach z takiego wsparcia przez firmy działające lub planujące rozpoczęcie działalności w gminach miejsko-wiejskiej lub miejskich.

Jeżeli firma podejmuje lub świadczy usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, może otrzymać pomoc na „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”, gdy miejscem jej działalności jest gmina miejsko-wiejskiej z wyłączeniem miast liczących powyżej 20 tys. mieszkańców lub gmina miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców. Jeżeli natomiast firma prowadzi lub planuje rozpoczęcie działalności innej niż usługi dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, miejscem jej prowadzenia mogą być miejscowości należące do gmin miejsko-wiejskich z wyłączeniem miast liczących powyżej 5 tys. mieszkańców albo gmin miejskich z wyłączeniem miejscowości liczących powyżej 5 tys. mieszkańców.

Czytaj dalej


0

Kredyt technologiczny, czyli Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Dotacje ze środków unijnych najczęściej działają na zasadzie refundacji, co wiąże się z koniecznością wcześniejszego pozyskania kapitału potrzebnego do sfinansowania inwestycji. I tak mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy korzystają przede wszystkim z najpopularniejszego działania czyli z  Regionalnych Programów Operacyjnych, gdzie mogą liczyć tylko na refundacje. A jeżeli byłby program, który połączyłby zalety kredytu i dotacji?. W tym celu  przedsiębiorcy mają ciekawą alternatywę, jeśli chodzi o taką metodę pozyskania dotacji. Jest nią bowiem tzw. premia technologiczna wypłacana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach kredytu technologicznego.

Działanie 4.3 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, czyli tytułowego kredytu technologicznego, polega na wspieraniu inwestycji dotyczących wdrażania nowych rozwiązań technologicznych. Według przepisów realizowana przez przedsiębiorcę inwestycja technologiczna musi opierać się na wytworzeniu nowego lub wyraźnie ulepszonego towaru, procesu bądź usługi przy pomocy nowej technologii, zakupionej i wdrożonej dzięki środkom pozyskanym z kredytu technologicznego. Możliwe jest także wdrożenie własnej i nowej technologii będącej alternatywą do jej zakupu od dostawcy zewnętrznego.

Dystrybucją środków w ramach kredytu technologicznego zajmuje się wspomniany Bank Gospodarstwa Krajowego. Jego celem na 2010 rok jest rozdzielenie między przedsiębiorców ponad 240 mln złotych za pośrednictwem czternastu współpracujących banków. Przewiduje się jednak, że ww. pula przeznaczona na bieżący rok najprawdopodobniej długo nie ulegnie wyczerpaniu, bowiem zainteresowanie przedsiębiorców jest wyraźnie niższe niż to, które dotyczy konkursów na projekty inwestycyjne Regionalnych Programów Operacyjnych. Czytaj dalej


1

Nabory wniosków o dotacje na e-biznes

Wspieranie tytułowego e-biznesu, czyli działalności gospodarczej prowadzonej przy wykorzystaniu Internetu przewidziane zostało w Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka, a dokładnie w Działaniach „8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej” oraz „8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B”, o których pisaliśmy już wcześniej w naszym serwisie.

Natomiast dzisiaj przedstawiamy tegoroczne terminy ogłoszeń i naborów wniosków o dofinansowanie w ramach powyższych działań PO IG, które zostały ustalone przez instytucje nadzorujące ich realizację, czyli Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (Instytucja Pośrednicząca) oraz Ministerstwo Rozwoju Regionalnego (Instytucja Zarządzająca) w porozumieniu z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (Instytucja Wdrażająca).

Działanie 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej

 • Ogłoszenie o naborze wniosków — 15 lipca 2010
 • Rozpoczęcie naboru — 30 lipca 2010
 • Zakończenie naboru — 30 września 2010

Działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 • Ogłoszenie o naborze wniosków — 15 września 2010
 • Rozpoczęcie naboru — 29 października 2010
 • Zakończenie naboru — 30 listopada 2010

1

Leasing w funduszach

Jedną z najczęstszych form finansowania projektów oczekujących na wsparcie ze środków funduszy unijnych jest kredyt. W takim przypadku beneficjent pokrywa koszty projektu dzięki jednorazowej dotacji, którą otrzymuje po przedłożeniu dowodów zakupu danego środka trwałego. Natomiast interesującą alternatywą może się dla niektórych okazać tytułowy leasing w funduszach. W jego przypadku wydatkiem kwalifikującym się do wsparcia ze środków unijnych jest rata leasingowa oraz opłata początkowa. Jednak z racji otrzymywania dotacji także w ratach, leasing wydaje się mniej korzystną formą finansowania środków trwałych niż kredyt. Ale tutaj z pomocą przychodzi Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, które przygotowuje pewne zmiany mające uatrakcyjnić finansowanie przy pomocy leasingu.

Zgodnie z wytycznymi odnośnie kwalifikowalności wydatków do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, wydatkami takimi w przypadku leasingu są raty należne leasingodawcy związane ze spłatą leasingowanego przedmiotu. Wytyczne te określone zostały w “Krajowych wytycznych dotyczących kwalifikowania wydatków w ramach funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w okresie programowania 2007-2013”. Dodatkowo w przypadku realizacji inwestycji z leasingodawcą jako partnerem przy inwestycji finansowanej przy pomocy leasingu finansowego wytyczne przewidują możliwość zwrotu kosztu zakupu leasingowanego przedmiotu przez leasingodawcę. I tak w przypadku leasingu finansowego dotacja może być wypłacana:

 • według harmonogramu płatności rat leasingowych — rozłożenie dofinansowania w czasie,
 • jednorazowo — na podstawie dokumentu księgowego wystawionego na leasingodawcę związanego z zakupem przedmiotu leasingu.

Czytaj dalej


0

Dotacje dla firm — to nie boli

Wśród znacznej grupy osób myślących o pozyskaniu dotacji krąży wiele mylnych przeświadczeń na ten temat, które skutecznie zniechęcają dużą liczbę potencjalnych wnioskodawców. Część z tych zniechęcających poglądów na temat pozyskiwania dotacji bierze się z błędnej interpretacji warunków, na jakich pozyskuje się dane dofinansowanie. Ponadto część nieprzychylnych opinii jest wyolbrzymiona, inne wynikają z niewiedzy, a ogólnie ich spory odsetek jest zwyczajnie nieprawdziwy.

Prawda jest jednak taka, że — jak sugeruje podtytuł niniejszego artykułu — pozyskiwanie dotacji nie jest procesem tak trudnym i nieprzyjemnym, jak wielu osobom mogłoby się wydawać. Oczywiście nie jest to też banalnie proste i nikt nie udzieli nam dofinansowania w ramach prezentu czy bez żadnego wysiłku ze strony wnioskodawcy. Jednakże wszystko można opanować i spełnić wymagania, jakimi dotacje są obwarowane. A w razie jakichkolwiek problemów zdać się na pomoc specjalistów, dla których przygotowanie nawet bardzo skomplikowanych dokumentacji to chleb powszedni.

Do wyboru mamy różne programy, z których większość charakteryzuje się odmiennym procesem rekrutacji. Jednakże wszystkie mają określone cechy wspólne, do których niewątpliwie należy odpowiednio przygotowany wniosek i — w większości przypadków — biznesplan. Zazwyczaj wymagane są także różnego rodzaju załączniki. Ale sporządzenie takiej dokumentacji wymaga przede wszystkim zapoznania się z regułami związanymi z określoną dotacją i instytucją pośredniczącą. Tutaj wielu wnioskodawców popełnia błędy wynikające z nieznajomości wytycznych w poszczególnych programach. Czytaj dalej


0

Dotacje dla firm: Wyniki programu unijnego PO IG 1.4-4.1

Dziś ukazały się wyniki w ramach „Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 1.4-4.1 — Wsparcie na prace badawcze i rozwojowe oraz wdrożenie wyników tych prac”. Program w zeszłorocznym  naborze cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem. Zostało złożonych prawie 435 wniosków. Nasza firma przez wiele tygodni przygotowywała złożoną dokumentację do wniosku o dofinansowanie w wysokości 105 tys. zł. I mimo dużej konkurencji (zaledwie jedna czwarta wniosków została rozpatrzona pozytywnie) nasz klient otrzymał dofinansowanie w takiej wysokości, o jaką wnioskował.


0

Zmiany w dotacjach dla firm w PROW-ie. Na dobre czy na złe?

Moja ulubiona Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przymierza się do zorganizowania następnego naboru dla firm realizujących inwestycje na obszarach wiejskich. Planowany nabór to druga połowa czerwca. Dla przypomnienia w programie możemy otrzymać do 300 tys. zł dotacji pod warunkiem zatrudniania określonej ilości pracowników. Program działa na zasadzie refundacji, która sfinansuje nam 50% wartości całej inwestycji, ale nie więcej niż 300 tys. zł.

Obecnie agencja podaje informacje, iż program zmienia się na lepsze.  W tym celu szykuje wiele udogodnień dla przyszłych beneficjantów, czyli dla Ciebie i Twojej firmy. Zacznijmy analizować zmiany w programie na podstawie informacji dostępnych na stronach ARiMR:

„Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wprowadziło korzystne zmiany w warunkach uzyskania wsparcia na ‚Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw’ finansowane z PROW 2007-2013. Złagodzone zostały przede wszystkim kryteria dotyczące liczby nowotworzonych miejsc pracy. Teraz na powstanie jednego nowego miejsca pracy przedsiębiorca otrzyma 100 tys. zł. wsparcia. W przypadku utworzenia co najmniej dwóch nowych miejsc pracy kwota pomocy wyniesie 200 tys. zł. Natomiast na uruchomienie co najmniej trzech nowych miejsc pracy przedsiębiorca otrzyma 300 tys. zł. Do tej pory uzyskanie maksymalnego limitu pomocy wynoszącego 300 tys. zł. wymagało utworzenia i utrzymania przez 2 lata od dokonania przez Agencję płatności ostatecznej co najmniej 5 miejsc pracy”.

Komentarz serwisu: Zmiana dotyczy tak naprawdę tych, którzy chcą  otrzymać maksymalną kwotę, czyli 300 tys. zł. Zmiana na plus. Praktycznie do tej pory spotkałem tylko jednego odważnego, deklarującego zatrudnienie na poziomie 5 etatów przez dwa lata, więc mogli to jeszcze obniżyć. Czy oni w agencji nie rozumieją, że firmy mikro narażone są na największe wahania w zakresie zmiany przychodów z działalności? Jeżeli firma ma kłopoty, to tnie koszty, a główny koszt to wynagrodzenia. W biznesie nie zawsze wszystko się udaje. Moja rada: dobrze skalkulować dwa najbliższe lata i planowane zatrudnienie w tym zakresie pod kątem dotacji, by np. za rok tego nie żałować.

Czytaj dalej