Dotacje Go To Brand do wzięcia w naborze, który zostanie ogłoszony 10 stycznia

Dotacje Go To BrandGo To Brand startuje z jeszcze większą mocą. Otóż 10 stycznia 2017 roku zostanie ogłoszony nabór, w którym będą mogli aplikować przedstawiciele wszystkich wytypowanych perspektywicznych 12 branż. A nie tylko niektórych z nich, jak było w pierwszym naborze. Ponadto ten nabór będzie poszerzony o dodatkową inicjatywę.

Dotacje Go To Brand będą służyć nie tylko wsparciu pojedynczych przedsiębiorstw w rozwoju ich działalności międzynarodowej, ale także ogólnie budować Markę Polskiej Gospodarki na rynku międzynarodowym.

Konkurs stanowi Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand w ramach ogólnokrajowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (PO IR 2014-2020).

Wytypowano 12 najbardziej perspektywicznych branż, których polskie produkty i usługi mają szansę uzyskać największe uznanie na rynku zagranicznym i przyczynić się do budowy Marki Polskiej Gospodarki. Każda z 12 branż ma opracowany branżowy program promocji. Przedsiębiorstwa realizując opisane tam działania z pomocą unijnych funduszy nie tylko rozwiną swoją działalność międzynarodową, ale wpisują się w budowę wizerunku Marki Polskiej Gospodarki. Czytaj dalejPoddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju – RPO Małopolska

Dotacje dla MŚPMałopolscy przedsiębiorcy będą mieli okazję do pozyskania unijnych funduszy na innowacyjne projekty. Będzie to 3 Oś Priorytetowa Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju. Nabór startuje 31.12.2016. Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju umożliwi wdrażanie innowacyjnych rozwiązań, dzięki czemu wpłynie korzystnie na gospodarkę regionu. Poniżej prezentujemy informacje na temat tego konkursu.

Termin konkursu

Nabór dla Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju startuje 31.12.2016 roku i potrwa do 21.02.2017 roku.
Czytaj dalejDotacje na inwestycje w Małopolsce. Do wzięcia aż 13,75 mln zł w programie 3.4.4 Dotacje dla MŚP.

dotacje na inwestycjeW ramach nowej transzy środków unijnych na lata 2014-2020 nie można znaleźć już naborów na typowe inwestycje. Obecnie, aby otrzymać wsparcie na inwestycję, trzeba się nieco natrudzić. Jednak warto! Kluczem do otrzymania takiej dotacji jest zagadnienie B+R. Bez uwzględnienia tego wymogu nie można liczyć na żadną dotację w Małopolsce. Jedynym programem, który pozwala na wdrożenie inwestycji w przedsiębiorstwach, jest działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP/3.4.4 Dotacje dla MŚP w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Czytaj dalejBon na doradztwo dla małopolskich MŚP

Bon na doradztwoJedną z form wsparcia unijnymi funduszami małopolskich przedsiębiorców jest działanie, które ma postać bonu na doradztwo. Jest to Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Bony na doradztwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa z Małopolski, które działają dłużej niż 24 miesiące, będą mogły skorzystać ze specjalistycznych usług doradczych. Zakupione usługi, o charakterze prorozwojowym, będą dopasowane do potrzeb MŚP. Należy przez to rozumieć analizy i ekspertyzy prawne, ekonomiczne, marketingowe czy  techniczne. Czytaj dalejNabór do programu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP w III kwartale 2017 r.

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚPNiedawno ukazał się harmonogram naborów na 2017 rok. Z uwagi na duże zainteresowanie programem eksportowym w tym roku, ponownie będzie możliwość składania wniosków w 2017 roku. W obecnej wersji harmonogramu zapisano nabór w III kwartale 2017 roku. Dla przypomnienia w programie można otrzymać dofinansowanie na poziomie 50% do działań eksportowych, jakie podejmie firma w celu pozyskania klientów zagranicznych. Maksymalna kwota dotacji do pozyskania to 200 tys. zł. Dla wszystkich zainteresowanych programem doradzamy rozpoczęcie przygotowań dużo wcześniej. Podyktowane jest to wymogiem posiadania przez firmę planu działalności międzynarodowej.Wyposażanie laboratorium B+R w Małopolsce

wyposażenie laboratoriunJeżeli firma chce stworzyć lub doposażyć laboratorium w sprzęt to nadarza się okazja do pozyskania dotacji unijnej na ten cel. Nabór do programu jest już otwarty i potrwa do końca października. Jednak tego konkursu nie można utożsamiać z programem inwestycyjnym. Tutaj aplikuje się o wsparcie wyłącznie na zakup środków potrzebnych do stworzenia lub rozwoju laboratorium. W projekcie trzeba opisać również, jakie projekty badawcze będą prowadzone. Jest to konieczne, w celu uzasadnienia zakupu sprzętu w ramach projektu.

Kto może składać wnioski? 

  1. Przedsiębiorstwa, szczególności mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa,
  2. Konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Na co można otrzymać dofinansowanie? 

W ramach niniejszego konkursu, wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług tj.:

A) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług,

B) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych.

Czytaj dalejCzas na badania B+R

projekty B+RW ramach programu 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw firma może otrzymać dotację na realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej, ale już nie samego wdrożenia. Nabór do programu potrwa do końca miesiąca, a więc jest jeszcze trochę czasu na przygotowania.

Czytaj dalejBony na innowacje

bon na innowacjeObecnie w Małopolsce prowadzane są trzy nabory związane z innowacjami. Dziś zostanie zaprezentowany pierwszy z nich, czyli Bon na innowacje. Program wystartował już w 2015 r. ale z uwagi za duże zainteresowanie zakończono to działanie już 22 stycznia 2016 r. Program pomaga w finansowaniu badań B+R na uczelniach lub jednostkach laboratoryjnych. Oznacza to, że jeżeli firma chce, aby instytucja naukowa opracowała technologię związaną z produktem firmy to powinna koniecznie aplikować w tym naborze. Przedsiębiorstwo otrzyma na ten cel 90 tys. zł. Tyle bowiem może wynieść maksymalna kwota dotacji. Do tego przedsiębiorca dokłada jedynie 10 tysięcy złotych. Tym samym może zrealizować inwestycje na poziomie 100 tys. zł netto.

Koniec naboru dla bonu na innowacje to 30.10.2016 r.

Czytaj dalejGo to brand. Już wkrótce nowy nabór

Go to brandNie dawno zakończył się pierwszy nabór do programu GO TO BRAND. W sumie złożono ponad 500 wniosków. Jednak to nie wszystko, już 10 października 2016 r. zostanie ogłoszony nowy nabór. Ponieważ ostatni nabór dotyczył 7 z 12 kluczowych branż dla gospodarki i dotyczył: Sprzęt medyczny, IT/ICT, Kosmetyki, Jachty i łodzie, Meble, Polskie specjalności żywnościowe, Sektor usług prozdrowotnych.

W następnym naborze planuje się wsparcie kolejnych 6 branż, czyli Maszyny i urządzenia, Biotechnologia i farmaceutyka, Moda polska, Budowa i wykańczanie budowli, Części samochodowe i lotnicze.

Firma zainteresowane startem w programie prosimy o kontakt.Dotacje unijne na eksport dla firm z Małopolski – zamknięcie naboru do programu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚPZ dniem 16 czerwca 2016 r. zamknięto program eksportowy dla firm z Małopolski: działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP. Program miał działać oficjalnie do stycznia 2017 roku, ale z uwagi na olbrzymie zainteresowanie programem instytucja musiała skorzystać prawa do wcześniejszego zamknięcia programu ( ma taką możliwość). W sumie złożono około 193 wniosku, który w sumie dwukrotnie przeżywały alokacją ogłoszoną na początku konkursu. Następny nabory prawdopodobnie za rok. Dla zainteresowanych program polecamy zapoznanie się z naszym artykułem: Dotacje unijne na eksport dla firm z Małopolski – rozpoczęcie naboru.